Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ανακοίνωση 3ης Μαρτίου 2003


Πρός: Τα μέλη του Συλλόγου

Φίλες και φίλοι συγχωριανοί,

Σε λίγες μέρες η θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου τελειώνει αφού συμπληρώνονται δύο χρόνια, απο την ημέρα που ανέλαβε τη Διοίκηση του Συλλόγου. Σύμφωνα λοιπόν με το εγκεκριμένο καταστατικό του Συλλόγου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών, με θέματα για συζήτηση, προ ημερησίας διατάξεως. Μετά απο απόφαση που πήρε, σας καλεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2003, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, στα γραφεία του Συλλόγου Πειραιώς 43, Αθήνα, 4ος όροφος.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο απο 30.3.2002 έως 29.03.2003.
  2. Οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. απο την ευθύνη, για την ίδια περίοδο.
  3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών.
  4. Υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής.

Σας γνωρίζουμε ό,τι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παραβρεθούν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου -όσοι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο-. Αν δεν υπάρξει απαρτία στις 30 Μαρτίου 2003 τότε η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 6 Απριλίου 2003, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει, ένα και μόνο ένα μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του εγκεκριμένου καταστατικού του Συλλόγου, συμπληρώνοντας για τον σκοπό αυτό την έντυπη εξουσιοδότηση.

 ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου στις 6 Απριλίου 2003 ώρα 9:00 έως 15:00, εφ' όσον υπάρξει απαρτία στη Γ.Σ την πρώτη Κυριακή (30.03.2003), ή στις 13 Απριλίου 2003, εάν η Γ.Σ γίνει την δεύτερη Κυριακή στις 6 Απριλίου 2003.

Πρίν σας αποχαιρετίσουμε, σαν απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο σας ευχαριστούμε πολύ για την συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στο διάστημα της θητείας μας, για την κάθε βοήθεια που μας προσφέρατε και βεβαίως για την κατανόησή σας σε τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή λάθη που έγιναν.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Το Δ.Σ


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios