Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ανακοίνωση 28ης Φεβρουαρίου 2007


Φίλες και φίλοι συγχωριανοί,

σε λίγες μέρες η θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου τελειώνει, αφού συμπληρώνονται δύο χρόνια, από την ημέρα που ανέλαβε τη Διοίκηση του Συλλόγου και σύμφωνα με το εγκεκριμένο καταστατικό, το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών, με θέματα για συζήτηση, προ ημερησίας διατάξεως. Μετά από απόφαση που πήρε, σας καλεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Κυριακή, 11 Μαρτίου 2007 και ώρα 11:00 το πρωί, στα γραφεία του Συλλόγου, Πειραιώς 43, Αθήνα, 4οςόροφος.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο: 03.04.2006 - 10.03.2007
  2. Οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. από την ευθύνη, για την ίδια περίοδο
  3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών
  4. Υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρεθούν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (ταμειακώς εντάξει). Αν δεν υπάρξει απαρτία στις 11 Μαρτίου 2007, τότε η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, 18 Μαρτίου 2007, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει, ένα και μόνο ένα μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 3, του εγκεκριμένου καταστατικού του Συλλόγου, συμπληρώνοντας για το σκοπό αυτό την έντυπη εξουσιοδότηση που επισυνάπτεται.

Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου την Κυριακή, 18 Μαρτίου 2007, ώρα 09:00 έως 15:00, εφόσον υπάρξει απαρτία στη Γ.Σ. την πρώτη Κυριακή (11.03.2007). Εάν η Γ.Σ. χρειασθεί να επαναληφθεί την δεύτερη Κυριακή (18.03.2007), η ημέρα διεξαγωγής των εκλογών θα καθορισθεί κατά την ημέρα αυτή.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου, παρακαλούμε τα μέλη μας, των οποίων έχουν σωρευτεί απλήρωτες συνδρομές πολλών ετών, να μεριμνήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα για την αποπληρωμή τους. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, τα μέλη αυτά μπορεί να θεωρηθούν ανενεργά και να διακοπεί η αποστολή των ενημερωτικών επιστολών.

Πριν σας αποχαιρετίσουμε, σαν απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, σας ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε κατά τη διάρκεια της θητείας μας, για την κάθε βοήθεια που μας προσφέρατε και βεβαίως για την κατανόηση σας σε τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή λάθη που έγιναν.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,


Το Δ.Σ


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios