Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ειδήσεις και σχόλια απο τα χωριά μας - Αυλόγυρος τεύχος 34


συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και να καταγράφεις τα προβλήματα τού Τοπικού Διαμερίσματος, τα οποία και μεταφέρει στο Δήμο.

Αναφορικά με τη συνεργασία μας με την Δημοτική Αρχή στην αντιμετώπιση τών μικρών καθημερινών προβλημάτων, θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι στην εξεύρεση κονδυλίων για την εκτέλεση μεγάλων και σημαντικών για το Δημοτικό Διαμέρισμα έργων, όπως ο δρόμος τού Κάτω Χωριού. Το έργο αυτό δεν είναι αυτοτελές. Έχει σχέση με την συνέχιση και εξέλιξη τού Παραποτάμιου δρόμου προς Γαλάτου, αλλά και με τα τεχνικά έργα που πρέπει να κατασκευαστούν στο λαγκάδι τού "Τσούβαλου" με σκοπό την απορρόφηση τών ομβρίων υδάτων και την επέκταση τής πλατείας (στάθμευση αυτοκινήτων)"

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος τού Τοπικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στον προγραμματισμό για το μέλλον και έθεσε τις προτεραιότητες τού Συμβουλίου του.

Ως πρώτης προτεραιότητας έργο τοποθέτησε τον δρόμο τού Κάτω Χωριού. Παράλληλα με την κατασκευή τεχνικών έργων για την επέκταση τού χώρου στάθμευσης στο λαγκάδι τού "Τσούβαλου" και την διευθέτηση τών ομβρίων υδάτων στη περιοχή αυτή. Συνδύασε δε την επέκταση τού δρόμου στο Κάτω Χωριό με την επέκταση τού παραποτάμιου δρόμου ως τη θάλασσα με προοπτική να ενωθούν οι δύο αυτοί δρόμοι. Για να τονίσει την αναγκαιότητα τού έργου αυτού είπε χαρακτηριστικά:

"Με το σκεπτικό τής αναγκαιότητας τού έργου αυτού και τής προτεραιότητας που δίνουμε σ' αυτό, δεν θα προτείνουμε άλλα έργα για τον Οικισμό Κουρουνίων, εκτός από εκείνα που είχαν προταθεί πέρσι και στα οποία αναφέρθηκα προηγούμενα".

Για τον οικισμό τού Εγρηγόρου ζήτησε να ολοκληρωθούν οι προτάσεις τού προηγούμενου έτους που δεν εκτελέστηκαν.

Κλείνοντας την ομιλία του επανήλθε στο θέμα τού δρόμου τού Κάτω Χωριού και πρότεινε το έργο να χωριστεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη από τη στροφή τού "Κωστίο" προς το λαγκάδι τού "Τσούβαλου". Για το τμήμα αυτό μάλιστα, δήλωσε ότι υπάρχει υπόσχεση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την κατασκευή τοιχίου στη στροφή τού "Κωστίο" στην κάτω πλευρά τού δρόμου, η κατασκευή τού οποίου θα διαπλατύνει και θα βελτιώσει σημαντικά τη βατότητά του, έτσι ώστε να μπορεί να κατεβαίνει απορριμματοφόρο στο λαγκάδι τού "Τσούβαλου".

Η δεύτερη φάση αφορά την επέκταση τού δρόμου από το λαγκάδι τού "Τσούβαλου" μέχρι τα Παλιάμπελα και στη συνέχεια την σύνδεσή του με τον Παραποτάμιο.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Γενική Γραμματέας τού Συλλόγου Κουρουνιωτών Εγρηγοριανών Χίου τής Αττικής κα Μαρία Τακτικού, η οποία έκανε μια εκτενή αναφορά στα όσα συμβαίνουν σήμερα στα χωριά μας και κατέθεσε τις προτάσεις τών Κουρουνιωτών τής Αττικής για το μέλλον τού τόπου. Η κα Τακτικού είπε:

"Kύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε πρόεδρε τού Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε πρόεδρε τού Τοπικού Συμβουλίου, κύριε πρόεδρε τού Φιλοπρόοδου Ομίλου Κουρουνίων κυρίες και κύριοι,

Σάς μεταφέρω τούς εγκάρδιους χαιρετισμούς τού προέδρου τού Δ.Σ. τού Συλλόγου μας κ. Στέλιου Μιχαλάκη, ο οποίος λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Η σκέψη του και η ψυχή του είναι πάντα στο χωριό  μας.  Ο  πρόεδρός  μας  με  εξουσιοδότησε  να  σάς  μεταφέρω  τις  ευχές  του για  κάθε  επιτυχία  τών εργασιών  τής  Λαϊκής

Ειδήσεις-Δραστηριότητες

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios