Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ειδήσεις και σχόλια απο τα χωριά μας - Αυλόγυρος τεύχος 34


που πράγματι υπάρχουν.

Στα επιχειρήματα αυτά αντιτάσσουμε τις παρακάτω θέσεις:

Δεν υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες στη σημερινή τεχνολογικά αναπτυγμένη εποχή. Όσο για το υψηλό κόστος, επαναλαμβάνουμε τη θέση που είχε και στο παρελθόν υποστηρίξει ο Σύλλογός μας: Να γίνει δηλαδή ένας συνολικός σχεδιασμός τού έργου (ένας σχεδιασμός που να λαμβάνει σοβαρά υπ' όψιν την ασφάλεια όσων κινούνται σ' αυτόν, και την εναρμόνισή του αισθητικά με τον περιβάλλοντα χώρο) και η εκτέλεσή του να γίνει κατά τμήματα, έτσι ώστε να επιμεριστεί το κόστος κατασκευής. Αρκεί αυτά τα τμήματα να αποτελούν μέρη τού αρχικού σχεδιασμού.

Αν είχαμε ακολουθήσει αυτή την πολιτική είναι βέβαιο ότι το έργο αυτό θα είχε ολοκληρωθεί προ πολλού και οι συγχωριανοί μας τώρα θα απολάμβαναν τα οφέλη του.

Και μια και αναφερθήκαμε στο Κάτω Χωριό να επισημάνουμε το γεγονός ότι σ' αυτόν τον οικισμό, που είναι ο μεγαλύτερος απ΄ όλους τούς οικισμούς τού Δημοτικού μας Διαμερίσματος, δεν έγινε τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια κανένα σημαντικό έργο. Ούτε υποδομής, ούτε εξωραϊστικό. Σκέψεις και συζητήσεις έχουν γίνει πολλές. Καιρός είναι να περάσουμε από τις απλές συζητήσεις στα έργα.

Πριν κλείσω την τοποθέτησή μου να καταθέσω επιγραμματικά μερικές σκέψεις για μελλοντικά έργα που μπορούν να γίνουν τα οποία κατά καιρούς έχουν επισημανθεί σε κατ' ιδίαν συζητήσεις ποτέ όμως, δεν έχουν διατυπωθεί δημόσια. Να καταγραφούν και έτσι να αποτελέσουν μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού έργων εξωραϊσμού όλων τών οικισμών, που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία τους και θα τούς προσδώσουν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Τα έργα αυτά είναι:

  • Η διαμόρφωση τής ιστορικής πλατείας τής Λότζας, μοναδικής πλατείας τού Κάτω χωριού. Διαμόρφωση που αφορά την πλακόστρωσή της και την τοποθέτηση παραδοσιακών φανοστατών, έτσι ώστε να αποκτήσει ιδιαίτερο χαρακτήρα.
  • Η συντήρηση και η ανάδειξη τού Δημοτικού Σχολείου Κουρουνίων και η χρησιμοποίησή του για πολλαπλές πολιτιστικές χρήσεις. Το έργο αυτό έχει υιοθετηθεί από τούς πολιτιστικούς Συλλόγους και προσδοκούμε και στη γενναιόδωρη προσφορά τού Δήμου.
  • Η διαμόρφωση τής κάτω εισόδου τού χωριού στην περιοχή τού Χιονάδου, έτσι ώστε ο επισκέπτης τού χωριού μας να μην έχει την καλύτερη εντύπωση, όταν μπαίνει στο χωριό μας και τη χειρότερη όταν βγαίνει. Ας μη λησμονούμε, άλλωστε, ότι η τελευταία εντύπωση είναι αυτή που μένει.
  • Η παράκαμψη τού Φτενάδου, ιδιαίτερα για τα φορτηγά και τα βαριά οχήματα, με την κατασκευή παρακαμπτηρίου από τις Πατέλες στη στροφή τού Νεαμονίτη κάτω από το κοιμητήριο.
  • Η αξιοποίηση τών παλαιών Λουτρών με τη μετατροπή τους σε ξενώνα ή μουσείο.
  • Η διαμόρφωση τής "Πλάτσας" και η τοποθέτηση προστατευτικού στην κάτω πλευρά τού επαρχιακού  δρόμου  από  το  υπόστεγο
Ειδήσεις-Δραστηριότητες

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios