Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ειδήσεις και σχόλια απο τα χωριά μας - Αυλόγυρος τεύχος 35


Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας

Σύντομα πρόκειται να διαμορφωθεί ο χώρος τού παλαιού καφενείου, δίπλα από το κοινοτικό γραφείο για να στεγάσει τις ανάγκες τής τριμελούς μονάδας κοινωνικής μέριμνας που ήδη λειτουργεί στο Δήμο μας.

Συγκεκριμένα ο Δήμος ενέκρινε από τα ΣΑΤΑ 2003 ποσόν 3.000 € για την επισκευή και την συντήρηση τού παλιού καφενείου.

Ήδη ο χώρος διαμορφώνεται, γίνονται οι ελαιοχρωματισμοί και οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες και σύντομα θα επιπλωθεί με τα κατάλληλα έπιπλα που θα καλύψουν τις ανάγκες τής Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας.

Πιστεύεται ότι σύντομα θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι εργασίες και θα παραδοθεί για χρήση στους υπερήλικες κατοίκους τών χωριών μας.


Πυρκαγιές μεσ' το χειμώνα

Όσοι ισχυρίζονται ότι οι φωτιές είναι "φρούτο" που ευδοκιμεί μόνο το καλοκαίρι, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους.

Οι δυο πυρκαγιές που ξέσπασαν μεσούντος τού φθινοπώρου, η μία στην Ποταμιά και η άλλη μεταξύ Νενητουρίων και Αγίου Γάλακτος, αποδεικνύουν ότι φωτιές μπορούν να ξεσπάσουν κάθε εποχή. Γι αυτό θα πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για να περισώσουμε το μοναδικό φυσικό περιβάλλον τών χωριών μας.

Να θυμίσουμε στους φίλους αναγνώστες ότι η περιφέρεια τής Αμανής έχει πληρώσει ακριβό τίμημα σε δασική και καλλιεργήσιμη έκταση στο βωμό τών πάσης φύσεως πυρκαγιών. Ιδιαίτερα η περιοχή από τα Νενητούρια μέχρι Παρπαριά και η περιφέρεια τής Ποταμιάς έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα από φωτιές και μάλιστα έχει πληρώσει και με ανθρώπινες ζωές την προσπάθεια κατάσβεσης τους.

Η μόνη περιοχή που διατηρεί ακόμη το δασικό της πλούτο είναι η περιοχή από τα Χάλανδρα, Κέραμο μέχρι τα Κουρούνια. Αυτό το σημαντικό πνεύμονα πρασίνου οφείλουμε με κάθε μέσο και με κάθε θυσία να τον διαφυλάξουμε, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και τις άλλες εποχές. Γιατί τις άλλες εποχές τα μέτρα πυρασφάλειας, τόσο από την πυροσβεστική υπηρεσία, όσο και από τούς πολίτες, είναι πολύ χαλαρά. Εύκολα, λοιπόν, μπορεί να γίνει μεγάλη καταστροφή, όπως έγινε στην πρόσφατη φωτιά μεταξύ Νενητουρίων και Αγίου Γάλακτος.


ΧΥΤΑ ή ΧΥΜΑ;

Έχουν περάσει πέντε χρόνια σχεδόν από την ενοποίηση τών κοινοτήτων σε δήμους και ακόμη περιμένουμε να υλοποιηθεί η εξαγγελία για την δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, τών περιβόητων ΧΥΤΑ.

Μας είπαν ότι προσωρινά η αποκομιδή τών σκουπιδιών τών Δημοτικών Διαμερισμάτων θα γινόταν "χύμα" σε μια δυο πρόχειρες χωματερές τών πρώην κοινοτήτων (μια απ' αυτές ήταν και η χωματερή τής πρώην κοινότητας Κουρουνίων)  μέχρι να

Ειδήσεις-Δραστηριότητες

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios