Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ειδήσεις και σχόλια απο τα χωριά μας - Αυλόγυρος τεύχος 36

 

μέρες τις θαλάσσιες επικοινωνίες, με όποιες συνέπειες έχει αυτό στην οικονομία τού νησιού.

Μεγάλη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί τόσο από το Δήμο, όσο και από τούς τοπικούς φορείς για να αποκατασταθούν σύντομα οι πρωτοφανείς καταστροφές που έγιναν το φετινό χειμώνα.


Συνάντηση με το Δήμαρχο Αμανής

Πολυμελής αντιπροσωπεία τού Συλλόγου Κουρουνιωτών Εγρηγοριανών Χίου Αττικής με επικεφαλής τον πρόεδρο τού Δ.Σ. κ. Στέλιο Μιχαλάκη, συναντήθηκε στην Αθήνα, με τον Δήμαρχο Αμανής κ. Γιάννη Μαλαφή.

Η συνάντηση, που έγινε μετά από αίτημα τού προέδρου τού Συλλόγου Κουρουνιωτών Εγρηγοριανών Χίου Αττικής, πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο τών Αθηνών.

Οι εκπρόσωποι τού Συλλόγου μας είχαν την ευκαιρία και το χρόνο να συζητήσουν με το Δήμαρχο πολλά θέματα που αφορούν στα χωριά μας και στο Δήμο μας και να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις για την επίλυσή τους.

Βασικό θέμα τής συζήτησης, που έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, ήταν ο δρόμος τού Κάτω Χωριού στα Κουρούνια. Αφορμή για τη συζήτηση αυτή ήταν η έγκριση από το Δ.Σ. τού Δήμου τού ποσού τών 25.000.000 δραχμών από το Ε.Π.Τ.Α. για τη διαμόρφωση και την επέκταση τού υπάρχοντος δρόμου.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τούς εκπροσώπους μας για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα αυτού τού έργου. Τα μέλη τής αντιπροσωπείας τού Συλλόγου μας τού μετέφεραν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για την ορθολογική χρήση τού ποσού αυτού.

Συγκεκριμένα οι προτάσεις αυτές είναι:

  • Να γίνει άμεσα μια ολοκληρωμένη μελέτη για το σύνολο τού έργου.
  • Σε δεύτερη φάση να εκτελεστεί, βάσει αυτού τού σχεδίου, το τμήμα τού έργου για το οποίο επαρκούν τα χρήματα που έχουν εγκριθεί σήμερα
  • και τέλος με τα κονδύλια που θα εγκριθούν τα επόμενα χρόνια να δημοπρατούνται, πάντα βάσει τού αρχικού σχεδίου, τα υπόλοιπα τμήματα έως ότου ολοκληρωθεί το έργο.

Για την μελέτη τού δρόμου τού Κάτω Χωριού, μάλιστα υπάρχει εκφρασμένη διάθεση από το πρώην πρόεδρο τού Συλλόγου καταξιωμένο πολιτικό μηχανικό να την προσφέρει δωρεάν.

Ο Δήμαρχος επαναδιατύπωσε την προεκλογική του δέσμευση με την οποία υποσχέθηκε ότι μέχρι το τέλος τής θητείας τού παρόντος συμβουλίου το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Για να δώσει, μάλιστα, έμφαση σ' αυτή του τη δέσμευση είπε χαρακτηριστικά ότι το έργο θα έχει τελειώσει νωρίτερα από τη λήξη τής θητείας του.

Η συνάντηση τελείωσε αργά το βράδυ και η συζήτηση περιεστράφη σε πολλά θέματα τού Δήμου και τών χωριών μας.

Ειδήσεις-Δραστηριότητες

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios