Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ειδήσεις και σχόλια απο τα χωριά μας - Αυλόγυρος τεύχος 39

 

Μηχανικοί για το δρόμο τού Κάτω Χωριού

Το τρίτο δεκαήμερο τού Οκτωβρίου, επισκέφθηκε το χωριό μας και συγκεκριμένα το δρόμο στο Κάτω Χωριό τεχνικό συνεργείο με σκοπό την επιτόπια εκτίμηση τής μορφολογίας τής περιοχής και τη λήψη τών απαραίτητων μετρήσεων για την εκπόνηση μελέτης για την συντήρηση και την επέκταση αυτού τού δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας το κλιμάκιο τών τεχνικών απέρριψε την πρόταση τού καπετάν Γιώργη Κατσαρού, που είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο και αντ' αυτής προέκριναν τη λύση τής κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης από την πλευρά τού ρέματος.

Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά η εκτίμησή μας είναι πως το κόστος για την κατασκευή αυτών τών τοιχίων θα απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος τού όποιου κονδυλίου τελικά εξασφαλιστεί και, εν τέλει, ο δρόμος δεν θα ολοκληρωθεί. Μήπως είναι, λοιπόν, σκόπιμο να ξανασκεφτούμε την πρόταση τού καπετάν Γιώργη (πρόταση που λέει ο δρόμος να διαπλατυνθεί προς το πάνω μέρος τού δρόμου, προς τα σπίτια εκμεταλλευόμενος το πάχος τών παλιών πέτρινων τοίχων) η οποία σε μάς και ασφαλέστερη φαίνεται και πιο οικονομική.

Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είμαστε ειδικοί και δεν θα επιμείνουμε στην πρόταση αυτή. Εκείνο που μάς ενδιαφέρει, όμως, είναι να συντηρηθεί και να επεκταθεί μέχρι τα Παλιάμπελα, επιτέλους αυτός ο δρόμο κι ας γίνει με όποιο τρόπο κρίνουν καλύτερο οι ειδικοί.


Τοιχία κάτω από το νέο ιατρείο

Στο τμήμα κάτω από το νέο ιατρείο κατασκευάζονται τοιχία για την αντιστήριξη τού οικοπέδου τού ιατρείου και για να ευπρεπιστεί ο χώρος.

Οι πληροφορίες μας, μάλιστα, αναφέρουν πως τα τσιμεντένια τοιχία θα επενδυθούν με πέτρα.

Ειδήσεις-Δραστηριότητες

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios