Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ειδήσεις και σχόλια απο τα χωριά μας - Αυλόγυρος τεύχος 40

 

Κύριε, Δήμαρχε, στο χέρι σας είναι να κινήσετε γρήγορα τις διαδικασίες, ώστε μέχρι το τέλος τής θητείας σας να έχετε τη χαρά και την ευχαρίστηση να το εγκαινιάσετε και να εισπράξετε εξ ολοκλήρου τα συγχαρητήρια γι αυτό το έργο.


Παρεμβάσεις Διασυλλογικής Επιτροπής

Είναι γνωστή, στους περισσότερους αναγνώστες μας, η Διασυλλογική Επιτροπή που έχει συσταθεί από όλους τούς φορείς, θεσμικούς και Συλλογικούς, που εκπροσωπούν τούς Κουρουνιώτες.

Η σύσταση τής επιτροπής αυτής έγινε με σκοπό να γίνεται από κοινού αξιολόγηση τών προβλημάτων, ιεράρχησή τους και το συντονισμό τών προσπαθειών όλων για την επίλυσή τους.

Μία από τις πρώτες δραστηριότητες τής επιτροπής αυτής ήταν και η κίνηση για την ανακαίνιση τού Δημοτικού Σχολείου Κουρουνίων. Προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και παρ' ότι δεν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, εν τούτοις βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Η ανταπόκριση, εξ άλλου, τών συγχωριανών μας, είναι συγκινητική και αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη στο μέλλον.

Μια δεύτερη κίνηση τής διασυλλογικής επιτροπής έγινε πρόσφατα. Η κίνηση αυτή αφορούσε επιστολές που εστάλησαν στους Δημοτικούς Συμβούλους τού Δήμου μας, οι οποίοι στις προηγούμενες Δημοτικές εκλογές τιμήθηκαν με την ψήφο τών συγχωριανών μας ή έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχέση με το χωριό μας. Με την επιστολή αυτή τούς καλεί να στηρίξουν πρόταση για την διάνοιξη και διαμόρφωση τού παραποτάμιου δρόμου, που θα φέρει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Σύμβουλος κ. Στάμος Γεντής.

Η πρόταση αναφέρει συγκεκριμένα τη χάραξη τού τμήματος τού δρόμου από το σημείο που έχει σταματήσει σήμερα, δηλαδή λίγο πριν από θέση "τού Βου τα Γκρεμά", μέχρι τη θέση "Λιβάδι" που έχει σταματήσει ο υφιστάμενος δρόμος.

Στο πλαίσιο μάλιστα τής συνεργασίας και τής καλής λειτουργίας που θέλει να εγκαινιάσει με το Δήμο η Διασυλλογική Επιτροπή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την έγγραφη συγκατάθεση τών συγχωριανών μας μέσα από τις ιδιοκτησίες τών οποίων θα διέλθει, σύμφωνα με την αρχική χάραξη τών τεχνικών, ο δρόμος.

Πολλές φορές έχουμε αναπτύξει μέσα απ' τις στήλες τού "Αυλόγυρου" τα πλεονεκτήματα από την ύπαρξη αυτού τού δρόμου. Θα μειώσει σημαντικά την απόσταση ανάμεσα στα Κουρούνια και τα Αγαλάτου. Θα μπορέσει άνετα η διαδρομή αυτή να γίνει θαυμάσιο μονοπάτι πεζοπορίας. Θα μειωθεί ο χρόνος μετάβασης και επανόδου στη θάλασσα. Και, υπό προϋποθέσεις, μπορεί το Κουρουνιώτικο φαράγγι να αποτελέσει πόλο έλξης πολλών επισκεπτών.

Με την τελευταία αυτή προοπτική, τής προσέλκυσης δηλαδή ξένων επισκεπτών, το έργο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναπτυξιακό και να δοθεί προτεραιότητα στην εκτέλεσή του.


Μία ξεχωριστή προσφορά

Η επιτροπή των  απανταχού  Κουρουνιωτών,  που  ανάμεσα  στ'  άλλα έχει  αναλάβει  την  επισκευή του  σχολικού  κτιρίου,  με

Ειδήσεις-Δραστηριότητες

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios