Αυλόγυρος

(ΧΡΟΝΟΣ 2ος, ΤΕΥΧΟΣ 5, Μάϊος - Ιούνιος - Ιούλιος 1996)

ΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΕργασίες και γιορτές του θέρους

του Γιάννη Ν. Ζαννή

νηστείας δεν είναι σταθερή, εξαρτάται από το Πασχάλιο. Αρχίζει από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή τών Αγίων Πάντων και λήγει στις 29 Ιουνίου. Καταλύεται ψάρι και λαδερά, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, οπότε τρώγεται άλαδη τροφή).

Τής Αγίας Μαρίνας, 17 Ιουλίου, που ήτο και το πρώτο καλοκαιρινό πανηγύρι στα βορειόχωρα, στο Μελανιός. Τού Προφήτη Ηλία, στις 20 Ιουλίου, (πανηγύρι στη Σπαρτούντα), τής Αγίας Μαρκέλλας, μεγάλο Παγχιακό πανηγύρι στο οποίο θ' αναφερθώ στη συνέχεια, τής Αγίας Παρασκευής στις 26 1oυλίου (πανηγύρι στα Χάλανδρα), τού Αγίου Παντελεήμονα στις 27 1oυλίου (πανηγύρι στην Κέραμο).

Στην Αγία Μαρκέλλα ερχόταν κόσμος απ' όλη την Χίο, αλλά και από άλλα μέρη. Πολλές φορές, όταν ο καιρός το επέτρεπε, ερχόταν και καράβι με εκπροσώπους τού κράτους, απαραίτητα τούς βουλευτές τής Χίου όλων τών κομμάτων. Επίσης παρευρίσκοντο όλες οι αρχές τού νησιού, Μητροπολίτης, Νομάρχης, κ.λ.π.

Θα αναφερθώ στους Βορειοχωρίτες όπως θυμάμαι εκείνη την εποχή κυρίως τη μετάβαση (στη Βολισσό), την παραμονή και την επιστροφή τους. Νύχτα ακόμα, την παραμονή, παρέες-παρέες που στο σύνολό τους ξεπερνούσαν πολλές φορές και τούς εκατό, ποτέ λιγότεροι από εξήντα-εβδομήντα, με τα μουλάρια και τα γαϊδούρια ξεκινούσαν να φθάσουν με δροσιά.

Περνούσαν την κορυφογραμμή τής Αμανής, που ήταν μαγευτικά όμορφη το γλυκοχάραμα, και κατηφόριζαν για τον προορισμό τους. Στον δρόμο συναντούσαν και άλλους συμπροσκυνητές τους από τα άλλα χωριά. Αλλά η μεγάλη συνάντηση εγίνετο μέσα στον κάμπο τής Αγίας Μαρκέλλας, όπου εσυναντώντο οι δρόμοι όλων τών Βορειοχωριτών. Εκεί τρέχαμε τα παιδιά να θαυμάσωμε το στόλισμα που είχαν στα καπίστρια και στα σαμάρια τών μουλαριών.  'Ετσι  συνήθιζαν  να  στολίζουν

τα μουλάρια, σαν άλογα στρατηγών και να κάθονται ανά δύο, δικάβαλλοι όπως έλεγαν, και κυρίως οι αρραβωνιασμένοι.

0ταν πλησιάζαμε την εκκλησία, κάθε παρέα, έστρωνε κάτω από μιαν εληά και εκεί περνούσε το διήμερο με τα φαγητά που είχαν μαζί τους. 'Ολοι με ευλάβεια ανταποκρίνονταν στα τού προσκυνήματος (εκκλησία, Αγίασμα κ.λ.π.). Τις ελεύθερες ώρες έκαναν τη βόλτα τους για να ψωνίσουν ή για να ρεμβάσουν και το απόγευμα έπαιρναν το δρόμο τής επιστροφής...

Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios