Αυλόγυρος

(ΧΡΟΝΟΣ 3ος, ΤΕΥΧΟΣ 7, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1996 - Ιανουάριος 1997)

ΤΑ ΚΑΤΑ ΛΟΤΖΑΣτο αλαιτρουβειό

του Γιώργου Β. Κεφάλα

επαράτα το γύρισμα κι' εκυνήα τους μικρούς. Yστερα μου φώναζε : "Λευτέρηηηη !!! Ναι βρέ μάζεψε τους μπαστάρδους γαμώ τον αντίθεό τους γιατί θα τους φυτέψω τους κολικιάρηδες μέσα στην πυρήνα". Σε λιγάκι πάλι τα ίδια "Λευτέρηηη !!!! Ναι βρε θα γελάσουν οι αθρώποι, μάζεψέ τους". Εμείς εμπαίναμε στη μέση ν' απαντήσομε το "φύτεμα". Εγίνουντα μεγάλη φασαρία και γέλιο".

ΠΑΡΟΙΚΑΣ: Για πέμου το λοιπό πόσα αλαιτρουβειά είχαμε εκείνο το καιρό;

Λ. ΒΟΥΡΝΟΥΣ: "Είχαμε πολλά αλαιτρουβειά. Ολα τα παλιά ήτο μονόπετρα. Του Κοτσάτου στο Φτανάδο είχε διπλές πέτρες. Το λοιπό στο Κάτω Χωριό είχαμε τον γέρο-Ζαννή, το δικό μας (γέρο-Φίλιππα Βουρνού), του γέρου-Μιχαλάκη, του Ν. Κεφάλα και του Μπαρμπέρη. Στο επάνω χωριό στο Φτανάδο είχαμε του Νιαμονίτη και του Κοτσάτου. Ύστερα στον Εγληγόρο υπήρχε το παλιό αλαιτρουβειό του γέρο-Γρ. Σπανού, επίσης του Σιδερή του Σπανού και του Σταμάτη του Γεντή. Ακόμα ήτο και η παλιά μηχανή του Σπανού που έρχισε θαρρώ στα 1925 και μετά η καινούργια με τους διαχωριστήρες γύρω στη δεκαετία του 1960. Τότε με τη καινούργια μηχανή εσταματήσα και τα αλαιτρουβειά να δουλεύου. Η διαφορά της μηχανής με τα αλαιτρουβιά ήτο στα ξερόνια. Εκεί είχε πολύν αποτέλεσμα. Μια και μιλούμε για τη μηχανή, τη παλιά όμως, θυμούμε μια φορά επήαμε πολύς κόσμος να βοηθήσομε κάτω την Ευτύσια που ήρτε το καίκι κι' έφερε τις πέτρες για τη μηχανή. Τις είχαμε δεμένες λοιπό πάνω σε ξύλα, κόσμος πολύς απέ τα γύρω χωριά και τις εφέραμε μονομερής στον Εγληγόρο. Υστερα επήαμε στου παπά για να φάομε και να πιούμε. Που τέτοια πράματα σήμερα και τέτοιες παλληκαριές; "

ΠΑΡΟΙΚΑΣ: Με την πυρήνα τι εγίνουντα;

Λ. ΒΟΥΡΝΟΥΣ: "Την πυρήνα  την  επουλούσαμε  στο  Νιαμονίτη  ή

στο Μπελέγρη απε τη Βολισσό ή και σ' άλλους εμπόρους. Την εζυγιάζαμε στη πλάστιγγα και την εφορτώναμε στα μουλάρια σε τσουβάλια της ρίγας ίσιαμε 150 οκάδες το φόρτωμα. Υστερα τα πααίναμε στ'Αγαλάτου ή στην Ευτύσια για νάρτει το καίκι να τη πάρει".

ΠΑΡΟΙΚΑΣ: Είπαμε το λοιπό σήμερο σπουδαία πράματα. Πρέπει να μαθαίνουν οι νιοί πως εκαταγίνουντα ο κόσμος και τι ετράβα για να μαζέψει και να βγάλει το λάδι. Απέδευτο εζιούσαμε, γι'αυτό πονούμε τα χωράφια και σεις τα καταστρέφετε με τους δρόμους και σε λιγάκ! δε θάχομε λάδι να τρίψομε μηδέ τον αφαλό μας

Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios