Αυλόγυρος

(ΧΡΟΝΟΣ 5ος, ΤΕΥΧΟΣ 19, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1999 - Ιανουάριος 2000)

ΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ 

της Ξένης Γιούργη-Φύλλα

μαρτυρίας, της κατάθεσης τού υλικού που συσσώρευσαν στην ψυχή τους οι αξίες τής κοινωνίας που βίωσαν... το αντίδωρο. Στον χώρο τού εκκλησιαστικού μουσείου είχαμε και την "ανα χείρας" επαφή με το λεύκωμα (απόρροια πολύχρονου κόπου υλικού, σωματικού και πνευματικού) που εξεδόθη πρόσφατα από το Σύλλογο Κουρουνιωτών Εγρηγοριανών.

Για το λεύκωμα αυτό, που τιτλοφορείται "Με τών ανθρώπων Tις μνήμες" και που είναι, κατά τη γνώμη μας, κορυφαία προσφορά αγάπης και σεβασμού τών απανταχού Κουρουνιωτών στο χωριό τους, θα μιλήσουμε ξανά.

Προς το παρόν όμως, θα συστήναμε στους συλλόγους που προσπαθούν να συσπειρώσουν τα μέλη τους και ιδιαίτερα τη νεολαία, να επισκεφτούν τα Κουρούνια και να κουβεντιάσουν με το Σύλλογο Κουρουνιωτών-Εγρηγοριανών.

Θα πυρποληθούν με τη φωτιά τού πάθους τους...Αναδημοσίευση απο την εφημερίδα τής Ο.Χ.Σ.Α η "Χίος μας" αρ. φύλλου 10, Αύγουστος Σεπτέμβριος 1999.
Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios