Αυλόγυρος

(ΧΡΟΝΟΣ 7ος, ΤΕΥΧΟΣ 31, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2002 - Ιανουάριος 2003)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ'Ωρα Μηδέν

του Γιώργου Β. Κεφάλα

Δηλαδή, 20.000.000 εκατομμύρια δραχμές περίπου. Επειδή η δαπάνη είναι ανέφικτη για τα πενιχρά βαλάντια τών συλλόγων μας, προσβλέπουμε στην ευαισθησία του συνόλου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και σύμφωνα με το παραπάνω πρακτικό τής 2/12/2002, όποιος φορέας ή φυσικό πρόσωπο καταθέσει ποσό μεγαλύτερο ή ίσο με 1.500 € κηρύσσεται δωρητής. Επιπρόσθετα, εάν η δωρεά είναι μεγαλύτερη ή ίση με 3.000 €, μέγας δωρητής. Για πιθανές δωρεές που θα είναι ίσες ή θα ξεπερνούν το μισό τού προύπολογισμού τού έργου, οι σύλλογγοι θα κηρύξουν το δωρητη ως, ευεργέτη. Μετά το πέρας του έργου τα ονόματα των δωρητών, μεγάλων δωρητών ή ευεργετών θ' αναρτηθούν σ' εντοιχισμένη πλάκα ανάλογα με την εισφορά, εκτός και άν δεν το επιθυμούν. Μ' αυτό τον τρόπο κάποιοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα, ίσως γίνουν παραδείγματα προσφοράς και για τις επερχόμενες γενιές.

Στην προσπάθεια για εξεύρεση πόρων με στόχο την εκπλήρωση τού άγιου αυτού σκοπού, το Υπουργείο Εσωτερικών υποσχέθηκε 7.000 έως 8.000 €. Ο σύλλογος τής Αθήνας ανοίγοντας το σχετικό λογαριασμό στην Eθνική Τράπεζα με αριθμό 190/797962-23 κατέθεσε τα πρώτα 1.500 €, δείχνοντας ακόμα μια φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον του, παρά το γεγονός ότι χρηματοδοτεί πολλαπλές ετήσιες εκδηλώσεις για τα μέλη του.

'Οσοι επιθυμούν να καταθέσουν χρήματα για το σκοπό αυτό στον παραπάνω λογαριασμό, πρέπει να αποστέλλουν το καταθετικό στα μέλη της οικονομικής επιτροπής, ώστε "0 Αυλόγυρος" να δημοσιεύει τα ονόματά τους σε κάθε του έκδοση.

Σε τούτη την πρωτοβουλία τών συλλόγων μας, η συντακτική ομάδα τού "Αυλόγυρου" τάσσεται αλληλέγγυα υπενθυμίζοντας στους συγχωριανούς μας,  πως  από  τούτο  το  σχολειό  πέρασαν

250-300 μαθητές στα χρόνια τής λειτουργίας του.

Αν αποφασίσουν όλοι να θυσιάσουν μαζί με τους/τις συζύγους τους τα έξοδα μιας μόνο βραδινής εξόδου, το έργο σύντομα κοι σίγουρα θα γίνει. Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί πως οι γονείς και οι παππούδες όλων μας, μάς κληρονόμησαν μέσα απ' τη σκληρή εθελοντική προσωπική εργασία τον επαρχιακό μας δρόμο, τα δυό σχολειά κοι χιλιόμετρα από αγροτικά μονοπάτια. Τέλος, στα 1970, έκαμαν τη μεγάλη επισκευή τού προστάτη μας Αη-Γιάννη με εισφορές που έφτασαν τα 3.000.000 δρχ., που αντιστοιχεί σε 75.000.000 δραχμές, με τη σημερινή αξία τού νομίσματος. Ποσόν μάλλον απλησίαστο για τα σημερινά δεδομένα. Ελπίζουμε πως η αγάπη για τον τόπο και η γνωστή φιλοτιμία τών Κουρουνιωτών θα επικρατήσουν ενάντια στην αδιαφορία που δέρνει την κοινωνία μας.

Ας παραθέσουμε όμως τα πολλαπλά οφέλη τής ανακαίνισης. Είναι γνωστό, πως μετά τη δημιουργία τού εκκλησιαστικού μουσείου και την εγκατάστασή του στο Παλαιό Σχολείο, που ήταν και παραμένει το πιο αξιόλογο κτίριο τού χωριού μας, ιδιαίτερα μετά την ανακαίνισή του, δεν υπάρχει κατάλληλος στεγασμένος χώρος για οποιαδήποτε εκδήλωση είτε τής εκκλησίας η τού τοπικού συλλόγου. Η επιδιωκόμενη λοιπόν ανακαίνιση τού "νέου" σχολείου, θα προσφέρει μια πολύ μεγάλη και σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυρια για τις ανάγκες του Αη-Γιαννιού και κατα δεύτερο λόγο του τοπικού συλλόγου. Η επικρατούσα μάλιστα άποψη είναι να καταργηθεί το γραφείο τού δασκάλου και να δημιουργηθούν δυό καμάρες με στόχο την ενοποίηση τού χώρου. Στη γενική επισκευή περιλαμβανεται μεταξυ τών άλλων και η αλλαγή  πόρτας

Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios