Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 8/11/2004


  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.000 ευρώ από ΣΑΤΑ 2003 (Πολιτική προστασία) για την εκτέλεση του έργου, Διαπλάτυνση δρόμου από Κρεμαστό Νερό προς Αγ. Βαρβάρα Δ.Δ. Κουρουνίων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 4.500 ευρώ επιχορήγηση του ιδρύματος Βασιλείου Μαρίνου για την εκτέλεση του έργου, Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου προς Αγ. Αθανάσιο Δ.Δ. Βολισσού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.000 ευρώ από επιχορήγηση του ιδρύματος Βασιλείου Μαρίνου για την εκτέλεση του έργου, εξωραϊσμός πηγαδιών πλατείας Μουτάφη και Χριστού Δ.Δ. Βολισσού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 4.500 ευρώ από επιχορήγηση του ιδρύματος Βασιλείου Μαρίνου για την εκτέλεση του έργου, Αποπεράτωση εξωραϊσμού πηγαδιού στην θέση Χωρή Δ.Δ. Βολισσού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.200 ευρώ από ΣΑΤΑ 2003 (Πολιτική προστασία) για την εκτέλεση του έργου, Διαπλάτυνση δρόμου από Αγ. Γιώργη προς Φλέβα Δ.Δ. Τρυπών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.632 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 για την εκτέλεση του έργου, Αντικατάσταση κολλεκτέρ Δ.Δ. Βολισσού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.000 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 για την εκτέλεση του έργου, Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Δ.Δ. Αγ. Γάλακτος και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 1.950 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 για την εκτέλεση του έργου, Διευθέτηση υπερχείλισης δεξαμενών Δ.Δ. Μελανιούς και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
  • Εκτός ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε το ποσό των 100.000 ευρώ για την διαμόρφωση της πλατείας του οικισμού Εγρηγόρου

Όλα τα θέματα ψηφίσθηκαν ομόφωνα και ο τρόπος εκτέλεσης τους είναι με απευθείας ανάθεση.

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"
Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios