Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 10/12/2004


  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εξόφληση της πρώτης εντολής πληρωμής της μελέτης, μελέτη δικτύων αποχέτευσης Βολισσού και παραλιακών οικισμών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμμάτων, ποσού 16.440 ευρώ από το ΕΠΤΑ
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Χριστουγεννιάτικων καρτών, προϋπολογισμού 1.400 ευρώ.
  • Έγκριση 1ου Α.Π. της μελέτης, μελέτη δικτύων αποχέτευσης Βολισσού και παραλιακών οικισμών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμμάτων, και αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εξόφληση της πρώτης εντολής πληρωμής της.
  • Ψήφιση πίστωσης 1.000 ευρώ για κάλυψη δαπανών εγκαινίων αγροτικού ιατρείου Κουρουνίων.
  • Δέκα θέσεις μερικής απασχόλησης θα δημιουργηθούν στο Δήμο Αμανής. Τα κριτήρια επιλογής θα καθορισθούν από τον ΑΣΕΠ.
  • Με το ποσό των 6000 ευρώ ενίσχυσε το Υπουργείο Αιγαίου το Δήμο Αμανής, προκειμένου να καλύψει τις επισκευαστικές ανάγκες του Υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων.
  • Με 40.000 ευρώ ενίσχυσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το Δήμο Αμανής, προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη Τηλεκατάρτησης.

Όλα τα θέματα ψηφίσθηκαν ομόφωνα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι απουσίαζε η μειοψηφία μετά τη διαμαρτυρία-καταγγελία που έκανε, για περιφρονητική συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής και του Προεδρείου απέναντι της.

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios