Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 12/01/2004


Δημοτικά συμβούλια έγιναν στο Δήμο Αμανής στις 28 Δεκεμβρίου 2003 και στις 12 Ιανουαρίου 2004 με δέκα οκτώ θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, κυριότερα από τα οποία ήταν:


 1. Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου ανάδειξης καλντεριμιών εντός του παραδοσιακού οικισμού Βολισσού.
 2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για αντιμετώπηση έκτακτων αναγκών.
 3. Τροποποίηση Ο.E.Υ. Δήμου Αμανής για σύσταση θέσεων μονίμου προσωπικού του κλάδου "Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών".
 4. Περί ΣΧΟΑΠ. Μετά την εφαρμογή των ΖΟ€ στην περιοχή της Αμανής, δίνεται η ευκαιρία στο Δήμο να σχεδίαση χωροταξικές μελέτες οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, αφού έχει δεσμευθεί κονδύλι για αυτόν ακριβώς το λόγο.
 5. Αποδοχή και διάθεση πίστωσης 29.955 € από ΣΑΤΑ 2003 (πολιτική προστασία).
 6. Αποδοχή και διάθεση πίστωσης 39.940 € για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες.
 7. Αποδοχή και διάθεση πίστωσης 29.955 € για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες.
 8. Συγκρότηση σχολικής επιτροπής σχολείων Βολισσού.
 9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών για το έτος 2004 .
 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2004.
 2. Αίτηση ΑΛΗΘΕΙΑΣ TV Α.E. για παραχώρηση χώρου στη Βολισσό για τοποθέτηση αναμεταδότη.
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios