Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 13 Φεβρουαρίου 2007


Η πρώτη σημαντική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2007 ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου. Κύριο αντικείμενο της συνεδρίασης, η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2007.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου του Δημοτικού προϋπολογισμού 2007 που συνέταξε η Δημαρχιακή Επιτροπή, έγινε φανερή η διαφορετική προσέγγιση που έχουν επί του θέματος οι δυο δημοτικές μας παρατάξεις, αλλά και οι γενικότερες διαφορές τους στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την πολυπόθητη ανάπτυξη του τόπου μας.

Τελικά ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με την αντιπολίτευση να τον καταψηφίζει, εκτός από το μέρος που αφορά τις δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου και τα έργα που έχουν προτείνει τα Τοπικά Συμβούλια.

Τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού

Τακτικά έσοδα: 900.684,58 ευρώ. Από αυτά το μεγαλύτερο μέρος ήτοι 548.046,62 είναι η επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου. Από τα υπόλοιπα τακτικά έσοδα ξεχωρίζουμε 247.500 ευρώ από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και ύδρευσης. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Δήμος προβλέπει έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού (αυτά που πληρώνουμε στο λογαριασμό της ΔΕΗ) 187.500 ευρώ, ενώ το 2006 βεβαιώθηκαν μόλις 89.405 ευρώ, παρ' ότι είχαν προϋπολογιστεί 171.000 ευρώ. Πως δικαιολογείται αυτή η διαφορά; Κατά τη δημοτική αρχή "προβλέπεται να γίνει επανέλεγχος των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων"!!!

Από   το   τέλος   ανανεώσιμων   πηγών   ενέργειας,  δηλαδή  τις

ανεμογεννήτριες, προβλέπονται έσοδα 30.000 ευρώ, ενώ το 2006 βεβαιώθηκαν μόλις 9.818,76 ευρώ και τέλος από δικαιώματα εμπορίας ιαματικών υδάτων, βλέπε Αγιάσματα, ο Δήμος περιμένει να εισπράξει μόλις 10.000 ευρώ, ενώ το 2006 πήρε 7.901,98 ευρώ.

Έκτακτα έσοδα: 1.418.151,08 ευρώ. Τα σημαντικότερα από αυτά τα έσοδα είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 430.000 ευρώ και από το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 860.660 ευρώ. Και εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2006 προβλέπονταν 692.395 ευρώ, επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣ£ΑΣ, αλλά μόνο 139.753 ευρώ απορροφήθηκαν από το Δήμο, ποσοστό 20%

Σύνολο εσόδων: 2.698.712,54 ευρώ. Ο προϋπολογισμός είναι ελαφρά μειωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2006 που ήταν 2.843.838,59 ευρώ. Αλλά και πάλι το σύνολο των εσόδων που βεβαιώθηκαν το 2006 ήταν 1.875.458,66 ευρώ δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από τα προβλεπόμενα έσοδα, δεν έχουν ακόμη φτάσει στα ταμεία του Δήμου μας.

Το γεγονός αυτό σίγουρα γεννά ερωτηματικά σχετικά με την αξιοπιστία του προϋπολογισμού και το εάν είναι τελικά ένα εργαλείο διοίκησης και διαχείρισης του Δήμου ή απλά ένα σύνολο αριθμών που λίγη σχέση έχει με τη πραγματικότητα.

Προβλεπόμενες δαπάνες για το 2007

Δαπάνες για έξοδα 937.506,49 ευρώ: Τα περισσότερα από αυτά τα έξοδα είναι για τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του Δήμου καθώς και για τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα του Δήμου σε σχέση με τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει στους κατοίκους της περιοχής. Από τις δαπάνες αυτές   αξίζει   να   ξεχωρίσουμε   τις   αμοιβές  και  τα  έξοδα  των


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios