Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 13 Φεβρουαρίου 2007


αιρετών:

 • Έξοδα παραστάσεως δημάρχου - αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Σ: 92.000 ευρώ
 • Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων: 12.000 ευρώ
 • Έξοδα κίνησης Προέδρων Τ.Σ.: 40.200 ευρώ
 • Οδοιπορικά και αποζημιώσεις μετακινούμενων αιρετών: 3.000 ευρώ
 • Σύνολο δαπανών που αφορούν τους αιρετούς: 147.200 ευρώ
 • Ακόμη ο Δήμος προβλέπεται να ξοδέψει 49.800 ευρώ για δημόσιες σχέσεις, προβολή και διαφήμιση, συνδρομές και συντήρηση της ιστοσελίδας του.

  Αν δει κανείς τα σύνολα των εξόδων ανά υπηρεσία θα διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός δεν προβλέπει καθόλου δαπάνες για υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής (εκτός από 27.000 ευρώ για το ΚΑΠΗ και 6.000 ως επιχορηγήσεις σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία), καθώς επίσης και καθόλου δαπάνες για υπηρεσίες πρασίνου και πολεοδομίας.

  Κι όμως αυτές είναι οι αρμοδιότητες που ανέθεσε ο δήμαρχος στους 2 από τους 3 αντιδημάρχους που όρισε. Εύλογα λοιπόν αναρωτιόμαστε, τι ακριβώς θα μπορέσουν να κάνουν αυτοί οι αντιδήμαρχοι σχεδόν χωρίς προϋπολογισμό;

  Δαπάνες για επενδύσεις: 1.689.484,29 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος από τις επενδύσεις αφορά διάφορα έργα συνολικού ύψους επένδυσης 1.451.617,65 ευρώ.

  Το πρόγραμμα των έργων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον φιλόδοξο αν υπολογίσει κανείς ότι το 2006 διαμορφώθηκαν  μόλις  204.204  ευρώ  για επενδύσεις αυτού του

  είδους. Ζημαντικό μέρος αυτών των επενδύσεων αφορά τα έργα για τον εμπλουτισμό των υδραγωγείων και τη βελτίωση των υδρευτικών δικτύων του Δήμου, συνολικού ύψους 504.000 ευρώ από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Το υπόλοιπο τεχνικό πρόγραμμα αφορά βασικά μικρά έργα στους διάφορους οικισμούς κυρίως από τη ΣΑΤΑ, αρκετά από τα οποία έχουν προτείνει τα Τοπικά Συμ-βούλια και τέλος το μεγάλο έργο της ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου της Μονής Μουνδών, επίσης από το πρόγραμμα ΘΗΣεΑΣ, δαπάνης ύψους 247.500 ευρώ. Θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον να δούμε πως θα κατορθώσει ο Δήμος μας να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα επενδύσεων 4 φορές μεγαλύτερο από αυτό που είχε διαμορφωθεί το 2006. Να σημειωθεί ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα μικρά έργα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, δεν ξεπερνούν το ύψος της δαπάνης για την οποία απαιτείται διαγωνισμός και θα δοθούν με απ' ευθείας ανάθεση.

  Οι μελέτες και η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου

  Ειδικό μέρος του προϋπολογισμού αποτελούν οι δαπάνες για μελέτες από τις οποίες κανείς δεν γνωρίζει ποιες γίνονται και τι αποτελέσματα έχουν. Χαρακτηριστικά για τον εκσυγχρονισμό του Υδροθεραπευτηρίου των Αγιασμάτων έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2007, μελέτες συνολικής δαπάνης 25.000 ευρώ περίπου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου από το 2005 με πιστώσεις που προέρχονται από το Υπουργείο Αιγαίου. Και το χειρότερο, η μελέτη ζήτησης χώρων στάθμευσης, έχει αποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο το 2003!!! Κι ακόμη τίποτε.

  Όσο για την γνωστή - άγνωστη αναπτυξιακή εταιρία -φάντασμα, στον νέο προϋπολογιομό προβλέπεται η ταμιακή της ενίοχυοη με ακόμη 60.000 ευρώ χωρίς και πάλι να γνωρίζουμε τι έργα πρόκειται επιτέλους να κάνει.

  Πίνακας Επιλογής άρθρου

  © Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios