Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 16/03/2005


Στις 16 Μαρτίου 2005 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμανής με σημαντικότερα τα παρακάτω θέματα.

  • Αποδοχή πίστωσης 20.000 € από επιχορήγηση ου Υπουργείου Εσωτερικών για αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.
  • Συγκρότηση ενιαίας Σχολικής Επιτροπής σχολείων Βολισσού.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 2.150 € για προμήθεια προγράμματος οικονομικής υπηρεσίας λογιστηρίου.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 1.500 € για προμήθεια δολωμάτων καταπολέμησης αρουραίων
  • Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 2.500 € για την επισκευή αναμεταδότη τηλεοπτικών προγραμμάτων.
  • Διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των Δήμων Αμανής και Καρδάμυλων για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού.

Όλα τα θέματα ψηφίσθηκαν ομόφωνα.


ΕΠΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ "ΘΗΣΕΑ" ΤΗΣ ΑΜΑΝΗΣ

Επτά συνολικά έργα προϋπολογισμού 721.457 € πρότεινε ομόφωνα το δημοτικο Συμβούλιο Αμανής για την ένταξη τους στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου στο Δήμο Αμανής πρόκειται να δοθεί από το ίδιο πρόγραμμα έχρι το 2009 το ποσό του 1.721.698 €. Στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Αμανής ανέφερε ότι με έγγραφο της η Περιφέρεια επισημαίνει τις προτεραιότητες που πρέπει να δώσουν στα έργα. Ο κ. Μαλαφής στη συνέχεια πρότεινε να προωθηθούν έργα σχετικά με αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, βελτιώσεων δρόμων και επισκευών σχολικών κτηρίων.

Η μειοψηφία από την πλευρά της ανέφερε ότι θα ήταν προτιμότερο να προταθούν έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα, αντί βελτιώσεων δρόμων και κοινοχρήστων χώρων και σαν τέτοιο ανάφερε το Υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων, το οποίο μπορεί να φέρει κόσμο στην περιοχή.

Τελικά τα έργα που προτάθηκαν στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για το 2005-2006 είναι:


ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ

Βελτίωση δρόμου Κάτω Χωριού Κουρουνίων Δ.Δ. Κουρουνίων Δήμου Αμανής προϋπολογισμού 73.295 €


ΑΓΙΟ ΓΑΛΑ

Βελτίωση κτηρίου Δημοτικού σχολείου Αγίου Γάλακτος Δ.Δ. Αγίου Γάλακτος Δήμου Αμανής προϋπολογισμού 58.625 €


ΤΡΥΠΕΣ

Βελτίωση δρόμου Τρυπών - Έζουσας Δ.Δ. Τρυπών Δήμου Αμανής προϋπολογισμού 87.975 €


ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑ

Αποκατάσταση σχολείου Παλαιάς Ποταμιάς Δ.Δ. Νέας Ποταμιάς Δήμου Αμανής προϋπολογισμού 80.000 €


ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ

Πλακοστρώσεις Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αμανής προϋπολογισμού 111.472€


ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ

Επισκευή εκσυγχρονισμός υποδομών υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων Δήμου Αμανής προϋπολογισμού 200.000 €


ΒΟΛΙΣΣΟΣ

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής προϋπολογισμού 110.090 €

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios