Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 17 Mαρτίου 2006


ΕΣΟΔΑ

 • Εισφορές Μελών 5.340 ευρώ
 • ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 37.910 ευρώ
 • Λοιπές επιχορηγήσεις από Δήμο Αμανής 2.201 ευρώ
 • Επιχορηγήσεις από Υπουργεία 18.000 ευρώ
 • Προϊόν δωρεών από Μαρίνειο Ίδρυμα 7.960 ευρώ
 • Χρηματικό Υπόλοιπο 5.236 ευρώ

ΕΞΟΔΑ

 • Γλυκά και Γεύματα 22.569 ευρώ
 • Εκδρομή μελών 25.000 ευρώ
 • Αποζημίωση υπαλ. 2.450 ευρώ
 • Αποδοχές οδηγού και Φυσιοθεραπευτή 13.381 ευρώ
 • Δαπάνες καθαρισμού και οχημάτων 2.735 ευρώ
 • Χρηματικό Υπόλοιπο 5.236 ευρώ

Ο προϋπολογισμός ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία. Καταψηφίσθηκε από τον κ. Στεφάνου ο κωδικός που αφορά τα γεύματα και γλυκίσματα.


ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ψηφίσθηκαν επίσης ομόφωνα τα παρακάτω θέματα:

 • Η συμμετοχή του Δήμου Αμανής στην έκδοση του βιβλίου για το Νίκο Ζορμπά και το έργο του από τον καθηγητή κ. Γρηγόρη Σπανό.

Όπως τόνισε ο κ. Μαλαφής, η έκδοση του βιβλίου, σε συνάρτηση με την προτομή, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει στη μνήμη αυτού του μεγάλου πολιτικού ανδρός που καταγόταν από τη Βολισσό.

 • Ένα μήνα παράταση ζήτησε ο ανάδοχος του έργου "Βελτίωση δρόμου Κάτω Χωριού Κουρουνίων". Το έργο θα είναι έτοιμο στις 15 Απριλίου 2006
 • Eγκρίθηκε η αγορά καινούργιου αυτοκινήτου για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι", αφού το υπάρχων έχει αχρηστευθεί από κτύπημα
 • eγκρίθηκε η Δημοπράτηση της κατα σκευής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό του Eγρηγόρου.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.000 ευρώ από ΣΑΤΑ 2006 για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων.
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"
Πίνακας Επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios