Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 24/10/2005


Με κυρίαρχα τα θέματα για κατασκευή αγροτόδρομων, την μελέτη του περιβάλλοντος χώρου των Ιαματικών Λουτρών των Αγιασμάτων και την διάθεση των πιστώσεων από τα προγράμματα ΟΠΑΑΧ, συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου στις 24 Οκτωβρίου 2005 στο Δημοτικό κατάστημα.

Συγκεκριμένα το Δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη σημαντικότερα των οποίων ήταν:

 • Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 1.840,00 γιο προμήθεια φακέλων και εντύπων λογαριασμών τελών ύδρευσης.
 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εγγυητικών επιστολών
 • Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας Αγιασμάτων
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 510,00 για πληρωμή δημοσιεύσεων διαγωνισμών προμηθειών και μελετών στον ημερήσιο τύπο.
 • Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας μεταξύ Λιμιά - Κατσαράδικα Δ.Δ, Βολισσού Δήμου Αμανής
 • Αποδοχή δωρεάς από Ολυμπιακά ακίνητο
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας "Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης"
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για εγγραφή και ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης "Οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων τουριστικού καταφυγίου Βολισσού"
 • Αναμόρφωση   Προϋπολογισμού   τρεχούσης  χρήσης  για  την

εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 6.100,00 από ΣΑΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου "Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από "Τσόμπο" προς Όψιμάμπελο" Δ.Δ. Κουρουνίων Δήμου Αμανής" και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 5.400,00 από ΣΑΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου "διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από "Καβαλάρη" προς "Κιονίτσια" Δ.Δ. Νενητουρίων Δήμου Αμανής " και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 5.000,00 από ΣΑΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου "Ασφαλτόστρωοη δρόμου από Γκαράζ Γιαγκίνη μέχρι παραλία "Γωνιάς" Δ.Δ. Βολισσού) Δήμου Αμανής" και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 5.800,00 από ΣΑΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου "Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από "Πρόδρομο Λαρδάτου" προς "Κατσέλι" Δ,Δ, Κεράμου Δήμου Αμανής" και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 6.632,00 από πιστώσεις Υπ. Εσωτερικών (αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες) για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση τμημάτων αποχέτευσης Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 6.532,00 οπό ΣΑΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου "Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού  φωτοδιάκοσμου  Δήμου  Αμανής"  και  καθορισμός


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios