Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 24/10/2005


του τρόπου εκτέλεσης του.

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 6,150,00 από ΣΑΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου "Δημιουργία χώρου ελιγμών πλησίον κοιμητηρίου Α.Δ. Παρπαριάς Δήμου Αμανής" και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 2.900,00 από πιστώσεις Υπ. Εσωτερικών (αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες) για την εκτέλεση του έργου "Αποφράξεις αποχετευτικών δικτύων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Αμανής Δήμου Αμανής" και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 2.900,00 από πιστώσεις Υπ. Εσωτερικών (αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες) για την εκτέλεση του έργου "Αποφράξεις αποχετευτικών δικτύων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Αμανής Δήμου Αμανής" και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.

Διάθεση πιστώσεων Ο.Π.Α.Α.Χ

  • Ανάθεση μελέτης υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων
  • Αίτηση Μ. & Α. ΜΩΡΑΚΗΣ AE, για παράταση της μίσθωσης λατομικού χώρου στην θέση "Κουρνέλι" Δ.Δ. για μια πενταετία.
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"
Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios