Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 27 Mαρτίου 2007


που υπήρχε καταστράφηκε από ατύχημα και πρέπει να αντικατασταθεί.

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση παραλιών

Eγκρίθηκε η διετής εκμίσθωση 3 παραλίων σε Βολισσό και Παρπαριά μετά από συζήτηση και ενημέρωση και για τους όρους της λειτουργίας και των εγκαταστάσεων που υπάρχουν στα συμβόλαια που θα υπογράφουν οι πλειοδότες και που καθορίζονται από την Κτηματική εταιρία του Δημοσίου.

Ανάθεση περιβαλλοντικής μελέτης για τουριστικό καταφύγιο (μαρίνα) στο λιμάνι της Βολισσού (αναμόρφωση προϋπολογισμού)

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τον σύμβουλο της αντιπολίτευσης Πάνο Λαγό να καταψηφίζει για λόγους μη επαρκούς ενημέρωσης του συνολικά για το θέμα του σχεδιασμού των έργων στο λιμάνι της Βολισσού.

Έργα αποκατάστασης σκουπιδότοπων Αήμου Αμανής

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή πίστωσης συνολικού ύψους περίπου 100.000 ευρώ για την αποκατάσταση των σκουπιδότοπων στη Παρπαριά, τα Κουρούνια και το Άγιο Γάλας, οι οποίοι όπως είπε ο δήμαρχος θα πάψουν να λειτουργούν. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι στο μέλλον όλα τα απορρίμματα του Δήμου θα πηγαίνουν σέ ένα νέο ενιαίο σκουπιδότοπο στη περιοχΓ της Βολισσού και όχι πάντως σε αυτόν ποι λειτουργεί ήδη και είναι ο χειρότερος απ όλους και που κι αυτός θα κλείσει σύντομα για να αποκατασταθεί. Αλλά και ο νέος χώρος θα είναι όπως είπε χωματερή η οποία όμως θα λειτουργεί με καλύτερους όρους. Για τους ΧΥΤΑ της Χίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα αργήσουν ακόμη πολύ, ίσως και 8 χρόνια και τα πρόστιμα από την Ε.Ε δεν θα τα γλιτώσουμε !!!

Τροποποίηση συστατικής πράξης και ορισμός νέου Δ.Σ στο ΚΑΠΗ

Μετά τη διαπίστωση του λάθους στη προηγούμενη συνεδρίαση ο δήμαρχος επανέφερε το θέμα προτείνοντας τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΚΑΠΗ προκειμένου να μπορέσει να συμμετέχει στη διοίκηση και εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση απείχε από τη ψήφιση του θέματος αυτού υποστηρίζοντας ότι δεν την αφορά η τροποποίηση αυτή που είναι άνευ αντικειμένου αφού ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ορίζει σαφώς ότι στα Δ.Σ όλων των νομικών προσώπων του Αήμου πρέπει να μετέχει και δικός της εκπρόσωπος. Τελικά ορίστηκε το νέο Δ.Σ του ΚΑΠΗ που αποτελείται από:

Το δήμαρχο Γιώργο Χρίτη ως πρόεδρο, την αρμόδια αντιδήμαρχο Μαρκέλλα Τσικαλά - Κεφάλα, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Στάμο Γεντή και τους εκπροσώπους των μελών του ΚΑΠΑ Τηλέμ. Κωνσταντάρα και Νίκο Μουτάφη.

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"
Πίνακας Επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios