Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 29/01/2005


Με κυρίαρχα τα θέματα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, του τρόπου πληρωμής του Αγροτικού Ιατρείου Κουρουνίων και την κατάρτισ του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2005, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμανής στις 29 Ιανουαρίου 2005, στη Βολισσό.

Τα δύο πρώτα θεματα ήταν η αφορμή να έλθουν σε αντιπαράθεση ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Σταμάτης Γεντής με το Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή.

Για πλαστή απόφαση κατηγορείται ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής από το κ. Γεντή, στο θέμα της πληρωμής του Αγροτικού Ιατρείου Κουρουνίων, ενώ παράλληλα, για μια ακόμη φορά, τέθηκε το θέμα της υπογραφής των πρακτικών του Συμβουλίου, με έντονες διαμαρτυρίες γιατί δε δίνονται αντίγραφα στην μειοψηφία, αλλά και σε όσους τα ζητάνε ή αν δοθούν, αν αυτό γίνεται με πολλή μεγάλη καθυστέρηση.

Ομόφωνα ψηφίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμανής, αλλά με την επιφύλαξη απο τη μειοψηφία να τισ προσκομισθούν οι αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων για τα έργα που προτείνουν. Επεσήμανε σε, ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια τα προτεινόμενα έργα απο τα Τοπικά Συμβούλια να έχουν αναπτυξιακό στόχο και τούτο μπορεί να επιτευχθεί με επιτόπιες επισκέψεις στα Διαμερίσματα και διαμόρφωση απο κοινού των στόχων.

Στη συνέχεια προτάθηκε απο τη μειοψηφία η αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων της Βολισσού, έστω και αν χρειασθεί να γίνουν περικοπές απο άλλα έργα.

Εντύπωση, πάντως, προκαλέι στο ακροατήριο ο τρόπος που η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων αντιμετωπίζει τα θέματα, που έρχονται πρός συζήτηση.  Δίνουν  την  εντύπωση  ότι  γίνεται

συζήτηση για πράγματα τα οποία δεν τους αφορούν και τα παρακολουθούν ως απλόι θεατές. Διαφορετικά δεν εξηγείται το να μην υπάρξει όχι κάποια τοποθέτηση αρνητική ή θετική, αλλά έστω μια ερώτηση.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων η νεοκλεγείσα Πρόεδρος κ. Α. Παπουτσή ευχαρίστησε το Σώμα για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό της, με την εκλογή τηςστη θέση αυτή και διαβεβαίωσε ότι θα προσπαθήσει να φανεί αντάξια αυτής της αποδοχής.

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios