Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 29 Νοεμβρίου και 11 Δεκεμβρίου 2005


κατάρτιση προγράμματος διαφημιστικής προβολής έτους 2006

 • Καθορίσθηκε το ετήσιο δικαίωμα βοσκής σε 35 λεπτά το κεφάλι.
 • Εγκρίθηκε η συγγραφή υποχρεώσεων της Μελέτης του αποχετευτικού δικτύου και της εγκατάστασης επεξεργασίας λημμάτων. Το κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ
 • Καθορίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου Αποκατάστασης ζημιών υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων και περιβάλλοντα Χώρου προϋπολογισμού 83.000 ευρώ. (Υπ. Αιγαίου 60.000 ευρώ και Υπ. εσωτερικών 23.000 ευρώ.) Συγκεκριμένα θα γίνουν παρεμβάσεις στο δρόμο που οδηγεί προς το υδροθεραπευτήριο. (Φωτισμός, στρώσιμο δρόμου κ.λ.π.)
 • Δημοπρατείται με το ποσό των 93.000 ευρώ το έργο αποκατάστασης του σχολείου Παλαιάς Ποταμιάς.
 • Έγινε αποδοχή και διάθεση του ποσού των 30.000 ευρώ από ΣΑΤΑ (πολιτική προστασία), για διάφορα έργα στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου.
 • Στην αγορά ακινήτου στην Πλατεία του Χριστού θα προχωρήσει ο Δήμος προκειμένου να το γκρεμίσει και να διαμορφωθεί η Πλατεία. Για το λόγο αυό προχώρησε σε νέα βελτιωμένη προσφορά προς τον ιδιοκτήτη, με ποσό των 83.000 ευρώ, προκειμένου να αγορασθεί το ακίνητο.
 • Ορίσθηκε ο επιβλέπων μηχανικός για την Τοπογραφική μελέτη του καθορισμού αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή των Αγιασμάτων και του τμήματος μεταξύ Λιμιών και Κατσαράδικων της Βολισσού.
 • Ορίσθηκε επιβλέπων μηχανικός για τα Η/Μ της μελέτης
 • Ορίσθηκε επιβλέπων μηχανικός για την οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του Τουριστικού καταφυγίου Βολισσού.
 • Έγινε αποδοχή της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της μελέτης Βελτίωση Διδακτηρίου Βολισσού.
 • Σε πλακοστρώσεις δρόμων της Βολισσού θα διατεθεί το ποσό των 14.925 ευρώ που διέθεσε το Μαρίνειο ίδρυμα.

ΙΑΤΡEΙΟ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ

Στο τέλος της συνεδρίασης ο Δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας έθεσε για ενημέρωση το θέμα των κακοτεχνιών του Αγροτικού Ιατρείου Κουρουνίων, μετά από όσα δημοσιεύθηκαν στην "Αμανή".

Ο κ. Δήμαρχος απαντώντας στον κ. Ψυλλή τόνισε ότι "δεν υπάρχει καινούργιο κτήριο πουθενά με ξύλινα παράθυρα, που να μην παίρνει νερά"!!!! και προκάλεσε τους παρευρισκόμενους να του αναφέρουν κάποιο παράδειγμα!!

Ανέφερε δε ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να τοποθετηθούν πορτοπαράθυρα από αλουμίνιο αναλόγου χρώματος, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε αποδεκτό.

Συνεχίζοντας ρώτησε αν μετά την επίσκεψη του συνεργείου ξαναπήρε νερά, για να εισπράξει την απάντηση από τον ίδιο τον Αντιδήμαρχο κ. Γ. Χρίτη " γιατί ξανάβρεξε από τότε;"

Πίνακας επιλογής άρθρου
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios