Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 30 Μαΐου 2006


Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε στις 30 Μαΐου, με τα παρακάτω θέματα:

 • Αίτηση ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Ε.Π.Ε. για τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων
 • Αίτηση Παναγιώτας Αντωνίου για παραχώρηση τμήματος ιδιοκτησίας της στο Δ.Δ. Βολισσού.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 153 ευρώ για προμήθεια διαφημιστικού υλικού.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 4.700 ευρώ για την εκτέλεση του έργου, Καταγραφή ενδείξεων υδρομετρητών Δήμου Αμανής από ΣΑΤΑ 2006.
 • Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου -δίμηνης διάρκειας- για την κάλυψη των αναγκών του υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων και Δασοπυρόσβεσης.
 • Έγκριση συμμετοχής στο 11 ο συνέδριο εκλεγμένων γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου "Έργα πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του Αγροτικού ιατρείου Κουρουνίων, προϋπολογισμού 1.600 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2006
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την Διαπλάτυνση αγροτικού ορόμου οικισμού Σκαριώτη Δ.Δ. Βολισσού, προϋπολογισμού 5.500 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2006.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου, Κατασκευή τοίχου αντ/ριξης προς κοιμητήριο Δ.Δ. Παρπαριάς, προϋπολογισμού 6.200 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2006.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου προς οικία Αφθονίδη στον οικισμό Πύργου Βολισσού, προϋπολογισμού

4.000 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2006.

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Λεπτοπόδων, προϋπολογισμού 3.500 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2006.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου Αγορά και τοποθέτηση πέντε μπανιερών στο υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων, προϋπολογισμού 6.632 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2006.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου επισκευή θυρών και παραθύρων υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων, προϋπολογισμού 6.632 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2006.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου επιχρίσματα και βάψιμο εσωτερικών χώρων υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων, προϋπολογισμού 6.632 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2006.
 • Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ στο Δήμο Αμανής.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου προς οικία Θεοδώρου στον οικισμό Λήμνου Βολισσού, προϋπολογισμού 6.632 ευρώ από ΣΑΤΑ 2006.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο σχολείο Παλαιάς Ποταμιάς, προϋπολογισμού 3.300 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2006.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης οικισμού Παρπαριάς, και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Πιραμάς, προϋπολογισμού 5.200 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2006.
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios