Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 30/9/2004


 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου, επισκευή αντλιτικών συγκροτημάτων Ποταμιάς, Κουρουνίων και Τρυπών, προϋπολογισμού 3.400 ευρώ
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου, αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Φυτών και Πισπιλούντας, προϋπολογισμού 4.400 ευρώ.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αγροτικού ιατρείου Κουρουνίων, προϋπολογισμού 6.Ο5Ο ευρώ.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου, επέκταση δικτύου ύδρευσης από την θέση Λότζα προς Βορινή Παρπαριά, προϋπολογισμού 2000 ευρώ
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου, αποπεράτωση τοίχου αντ/ξης στο πίσω μέρος Λεπτοπόδων, προϋπολογισμού 6.632 ευρώ
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 3.000 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
 • Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, εσωτερική οδοποιία (συνέχιση πλακόστρωτου) Λεπτοπόδων, προϋπολογισμού 2.750 ευρώ
 • Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, εσωτερική οδοποιία Αγ. Γάλακτος, προϋπολογισμού 3.500 ευρώ
 • Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και κοιμητηρίου Ποταμιάς, προϋπολογισμού 4.200 ευρώ
 • Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργατών του έργου, διαπλάτυνση-βελτίωση εσωτερικών δρόμων Κεράμου, προϋπολογισμού 2.350 ευρώ
 • Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, επέκταση αρδευτικού δικτύου Κοσμάδου και διευθέτηση υπερχειλίσεων δεξαμενών Νενητουρίων, προϋπολογισμού 4.500 ευρώ
 • Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, καλλιέργεια πηγής στη θέση Γέρομιχάλη Μάντρα Νενητουρίων, προϋπολογισμού 4.000 ευρώ
 • Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, εσωτερική οδοποιία Φυτών, προϋπολογισμού 2.350 ευρώ
 • Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, αποπεράτωση τοίχου αντ/ξης προς οικία Νικολάου Γκιάλη (ιερέως), στα Αφροδίσια, προϋπολογισμού 4.500 ευρώ

Όλα τα παραπάνω θέματα ψηφίσθηκαν ομόφωνα.

Τα χρηματικά ποσά για την κατασκευή τους είναι από ΣΑΤΑ και το κονδύλι του Δήμου για Πολιτική προστασία και η ανάθεση τους έγινε στην Αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Καμποχώρων.

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"
Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios