Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 31/05/2004


Σήμερα, 31 Μαΐου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμανής με τα παρακάτω θέματα που αναλυτικά θα παρουσιάσουμε στο επόμενο φύλλο μας.

 1. Κατάρτιση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2004.
 2. Αίτηση Γεωργάλου Ιωάννη του Δημητρίου για προχώρηση τμήματος ιδιοκτησίας του στο Δ.Δ. Φυτών στην κοινή χρήση.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής ειδών ατομικής προστασίας τεχνικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας.
 4. Καθορισμός των όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Βοσκοτόπου έκτασης 200στρ. στη θέση "Δοντά Μάντρα" Δ.Δ. Διευχών Δήμου Αμανής.
 5. Καθορισμός των όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπου έκτασης ΙΟΟστρ. στη θέση "Ματσουκάτα-Κόκκινα" Δ.Δ. Χαλάν-δρων Δήμου Αμανής.
 6. Έγκριση Ιου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Δημιουργία χώρων άθλησης Δήμου Αμανής".
 7. Αναμόρωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.632,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση υδρευτικού δικτύου στη θέση "Λαμψά" Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής".
 8. ναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 2.900,00 ευρώ για την καταπολέμηση εντόμων (προμήθεια φαρμάκων).
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσεως για την
  εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.800,00 ευρώ για την προμήθεια μίας γεννήτριας και δύο Βενζινοπρίονων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αμανής για το έτος 2004.
 1. "Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσεως για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.632,00 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελεγχόμενης ροής ύδατος με κερματοδέκτες-(Λουτήρες στις παραλίες Δ.Δ. Βολισσού}".
 2. "Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρεχούσης φήσεως για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ποσού 735,00 ευρώ για τη συμμετοχή του Δήμου μας στο Πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής της "Φωνής της Ελλάδας" και ορισμού υπολόγου για την έκδοση του χρη-αατικού εντάλματος προπληρωμής της συμμετοχής μας".
 3. "Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρεχούσης (ρήσεως για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.632,00 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση δια-ρημιστικών πινακίδων, για την προβολή των επιχειρήσε-ον του Δήμου".
 4. "Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρεχούσης ρήσεως για την εγγραφή και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας ιποζημίωσης Δημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου".
 5. "Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρεχούσης ρήσεως για αποδοχή εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.520,00 ευρώ "έκτακτα έξοδα" για την καταβολή ης ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου μας για τις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004".
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios