Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 31/08/2004


Υδροθεραπευτήριο και πρόκειται να τους παραχωρηθεί για το ανώτατο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις.

Η εξεύρεση χώρου στη συγκεκριμένη περιοχή αποτελούσε πάγιο αίτημα των προσκόπων εδώ και χρόνια, αφού ούτως ή άλλως ανεβαίνουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Είναι γεγονός, ότι οι δραστηριότητες που γίνονται από τους προσκόπους βοηθούν στην ανάδειξη της περιοχής, πέρα του ότι κάθε τέτοιου είδους παρουσία θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη.


ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης - ανάθεση - του έργου πλακόστρωσης του δρόμου, που οδηγεί από την πλατεία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Δ.Δ. Παρπαριάς, προϋπολογισμού 5.500. ευρώ.
 • Με ανάθεση θα κατασκευασθεί και το έργο, διαμόρφωσης χώρου και τσιμεντόστρωση δρόμου από «Ραχίδι» προς «Φούρνο», του Δ.Δ. Παρπαριάς. Προϋπολογισμού 3.000 ευρώ.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου, Ανάπλαση περιοχής πλησίον μνημείου εργατών ορυχείων Δ.Δ. Κεράμου, προϋπολογισμού 3.800 ευρώ.
 • Πλακόστρωση δρόμου από πρώην κοινοτικό γραφείο Δ.Δ. Κεράμου μέχρι την είσοδο της εκκλησίας, προϋπολογισμού 4.500 ευρώ.
 • Αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την ψήφιση πίστωσης 4.200 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου, καταγραφή ενδείξεων μετρητών του Δήμου Αμανής.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 24.000 ευρώ για τη συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, δημιουργία χώρων άθλησης. Αφορά το γήπεδο Αφροδισίων.
 • Με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ορίσθηκε μέλος της επιτροπής χορήγησης αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων ο δ.σ. Χρήστος Βουβουδάκης.
 • Αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου, διαπλάτυνση δρόμου προς Άγιο Λεό-ντιο, οικισμού Σκαριώτη του Δ.Δ. Βολισσού, προϋπολογισμού 6.600 ευρώ περίπου.
 • Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Πιραμάς, προϋπολογισμού 2.600 ευρώ.
 • Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου από οικία Δ. Γιούργα προς οικία Αγιασμάτη στη θέση «Αστρακιάς» του Δ.Δ. Βολισσού, προϋπολογισμού 6.630 ευρώ περίπου.
 • Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Διευχών, προϋπολογισμού 5.200 ευρώ.
 • Σε σφράγιση καταστημάτων στην περιοχή του Δήμου Αμανής θα προχωρήσει ο Δήμος, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για ορισμένα καταστήματα, που εργάζονται χωρίς τις σχετικές άδειες.
 • Ποσό των 2.800 ευρώ θα διαθέσει ο Δήμος για να σκεπάσει με χώμα, το σκουπιδότοπο του Δ.Δ. Βολισσού, ο οποίος τελευταία έχει αναφλέγει πολλές φορές, βάζοντας σε κίνδυνο την ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
 • Όλα τα θέματα του Δ.Σ ψηφίσθηκαν ομόφωνα.

  Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"
  Πίνακας επιλογής άρθρου

  © Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios