Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 31/08/2005


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμανής, που πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου 2005, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 210,00 € για συμμετοχή του Δήμου Αμανής στην κάλυψη δαπανών επιμόρφωσης Δημοτικών υπαλλήλων
 • Ανάθεση της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δ.Σ. και αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση ανάλογης πίστωσης.
 • Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για δυο άτομα για την λειτουργία του ΚΕΠ- Δήμου Αμανής
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης γιο την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Πισπιλούντας, Αγ. Γάλακτος, Τρυπών, Παρπαριάς, Πιραμάς, Φυτών, προϋπολογισμού 6.400,00 € από πιστώσεις Υπ Εσωτερικών (αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες)
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 18.720,51 για την αποπληρωμή του δεύτερου λογαριασμού του έργου "Κατασκευή αγροτικού Ιατρείου Κουρουνίων"
 • Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου εκτός έδρας.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.100,00 € από πιστώσεις Υπ. Εσωτερικών (αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες) για την εκτέλεση του έργου" Αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα αποχέτευσης Πιραμάς, Κουρουνίων, Χάλανδρων, Αγ.Γάλακτος και Βολισσού Δήμου Αμανής"
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.632.00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου "Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από Σκάματα προς πηγή ύδρευσης Καμπανάρου Δ.Δ. Πιραμάς Δήμου Αμανής"
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.632.00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου "Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από Σκάματα προς πηγή ύδρευσης Καμπανάρου Δ.Δ. Πιραμάς Δήμου Αμανής"
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.632,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από Γεράκικα προς Στρατού Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής"
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.632,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση δικτύου ύδρευσης από δρόμο Μαρβίνας προς Προφήτη Ηλία Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής"
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.632.00 € από πιστώσεις ΣΑ ΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή απορροφητικού βόθρου στο Δ.Δ. Διευχών Δήμου Αμανής"
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.632.00 € από πιστώσεις Υπ. Εσωτερικών (αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες) για την εκτέλεση του έργου "Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από επαρχιακό Αγιασμάτων προς Μοναστήρι Δ.Δ. Κεράμου Δήμου Αμανής"
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 5.400,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2005 για την; εκτέλεση του έργου "Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή δικτύου από πέρα βρύση προς πλατεία Φυτών Δ.Δ. Φυτών Δήμου Αμανής"
 • Ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ν. Ποταμιάς ΔΔ. Ν. Ποταμιάς Δήμου Αμανής
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios