Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμανής


  1. Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Βολισσού, Πιραμάς, Παρπαριάς, Τρυπών, Μελανιούς, Αγ. Γάλακτος, Κουρουνίων και Λεπτοπόδων Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 11.600,00 ευρώ.
  2. Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Διευχών, Φυτών, Ν. Ποταμιάς, Πισπιλούντας, Χαλάνδρων, Κεράμου, και Νενητουρίων Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 11.600,00 ευρώ.
  3. Πλακόστρωση πλατειών Δ.Δ Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 11.600,00 ευρώ.
  4. Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης Δ.Δ Βολισσού Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 10.170,00 ευρώ.
  5. Μελέτη ζήτησης χώρου στάθμευσης στα Δ.Δ Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 10.170,00 ευρώ.

Τεχνικό Πρόγραμμα Δημοτικού Διαμερίσματος Κουρουνίων


  1. Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Κουρουνίων Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 4.400,00 ευρώ.
  2. Επισκευή αποχετευτικού δικτύου και τσιμεντόστρωση στον οικισμό Εγρηγόρου Δ.Δ. Κουρουνίων Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 3.250,00 ευρώ.
  3. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης Δ.Δ. Κουρουνίων Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 1.000,00 ευρώ.
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios