Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμανής 2004


Ομόφωνα ψηφίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμανής στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόγραμμα το οποίο δεν παρουσιάζει στο πνεύμα του καμία απολύτως διαφορά, αφού περιλαμβάνει έργα μικρών παρεμβάσεων στους οικισμούς. Έργα τα οποία έχουν να κάνουν με υδρεύσεις, αποχετεύσεις και καθαρισμούς δρόμων.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Χρίτη τα έργα αυτά αποφασίσθηκαν μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, που έγιναν στα Δημοτικά Διαμερίσματα από τα Τοπικά συμβούλια, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω:


ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ

 1. Καθαρισμός παραλίων Δ.Δ. Δήμου Αμανής, ποσού 6.632 €
 2. Αγροτική οδοποιία Δήμου Αμανής, ποσού 40.000 €
 3. Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αμανής, ποσού 44.000 €
 4. Συντήρηση επισκευή υδρευτικών δικτύων Δ.Δ. Δήμου Αμανής, ποσού 28.500 €
 5. Συντήρηση επισκευή αποχετευτικών δικτύων Δ.Δ. Δήμου Αμανής, ποσού 38.000 €
 6. Καθαρισμός χειμάρρων Δ.Δ. Δήμου Αμανής, ποσού 11.400 €
 7. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα Δ.Δ. Δήμου Αμανής, ποσού 6.632 €
 8. Ασφαλτόστρωση δρόμου από επαρχιακό προς Μαρβίνα και οικία «Καστόρη» Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής, ποσού 20.000 €
 9. Επέκταση αποχετευτικών δικτύων Δ.Δ. Δήμου Αμανής, ποσού 6.632 €
 1. Επέκταση βελτίωση τμημάτων δικτύου δημοτικού φωτισμού Δήμου Αμανής, 25.000 €
 2. Πλακόστρωση πλατειών Δ.Δ. Δήμου Αμανής 13.566 €
 3. Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Δήμου αμανής 20.000 €

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 1. Καθαρισμός περιαστικών δρόμων Βολισσού, Ν. Ποταμιάς, Πισπιλούντας, Χαλάνδρων, Κεράμου και Λεπτοπόδων Δήμου Αμανής, ποσού 11.445 €
 2. Καθαρισμός περιαστικών δρόμων Πιραμάς, Παρπαριάς, Τρυπών, Μελανιούς, Αγ. Γάλακτος, Κουρουνίων, Διευχών και Φυτών, ποσού 11.445 €
 3. Μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Δ. Δήμου τη θερινή περίοδο 2004, ποσού 6.632 €
 4. Διευθέτηση σκουπιδότοπων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αμανής, ποσού 6.632 €
 5. Άρση καταπτώσεων από αγροτικούς δρόμους Δ.Δ. Βολισσού, Πιραμάς, Παρπαριάς, Τρυπών, Αγ. Γάλακτος και Κουρουνίων Δήμου Αμανής, 6.632 €
 6. Άρση καταπτώσεων από αγροτικούς δρόμους Δ.Δ. Ν. Ποταμιάς, Πισπιλούντας, Χαλάνδρων, Κεράμου, Λεπτοπόδων, Διευχών και Φυτών Δήμου Αμανής, ποσού 6.632 €

Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

 1. Επισκευή συντήρηση πηγών και φρεατίων Δ.Δ. Αγ. Γάλακτος Δήμου Αμανής, 1.500 €
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios