Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμανής 2004


 1. Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου άρδευσης Δ.Δ. Αγίου Γάλακτος Δήμου Αμανής, 1.500 €
 2. Εσωτερική οδοποιία, ποσού 3.500 €

Δ.Δ. ΒΟΛΙΣΣΟΥ

 1. Τσιμ/ση τμήματος δρόμου από οικία Δ. Γιούργα προς οικία Αγιασμάτη στη θέση «Αστρακιάς» Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής, ποσού 6.632 €
 2. Επέκταση αποχ/κού δικτύου και κατασκευή νέου απορροφητικού βόθρου στη θέση «Κηπαρίσια» Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής, ποσού 13.000 €
 3. Καθαρισμός δεξαμενών, φρεατίων και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής, ποσού 2.500 €

Δ.Δ. ΔΙΕΥΧΩΝ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων οικισμών Διευχών-ΚατάΒασης Δ.Δ. Διευχών, ποσού 1.200 €
 2. Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Διευχών Δήμου Αμανής, ποσού 5.200 €

Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΟΥ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης και άρδευσης Δ.Δ. Κεράμου Δήμου Αμανής, ποσού 1.350 €
 2. Διαπλάτυνση-Βελτίωση εσωτερικών δρόμων Δ.Δ. Κεράμου Δήμου Αμανής, ποσού 2.350 €
 3. Πλακόστρωση δρόμου από Κοινοτικό Γραφείο μέχρι την είσοδο της εκκλησίας Δ.Δ. Κεράμου Δήμου Αμανής, ποσού 4.500 €

Δ.Δ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ

 1. Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Κουρουνίων, ποσού 5.000 €
 2. Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού εγρηγόρου από Δεξαμενή μέχρι την αρχή του δικτύου του οικισμού Δ.Δ. Κουρουνίων Δήμου Αμανής, ποσού 1 .650 €
 3. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης και αποκατάσταση βλαβών Δ.Δ. Κουρουνίων Δήμου Αμανής, ποσού 2.000 €

Δ.Δ. ΛΕΠΤΟΠΟΑΩΝ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης Δ.Δ. Λεπτοπόδων, ποσού 900 €
 2. Εσωτερική οδοποιία (συνέχιση πλακόστρωτου) Δ.Δ. Λεπτοπόδων Δήμου Αμανής, 2.750 €
 3. Επισκευή συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Λεπτοπόδων Δήμου Αμανής, ποσού 900 €

Δ.Δ. ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης Δ.Δ. Μελανιούς Δήμου Αμανής, ποσού 1.000 €
 2. Διαμόρφωση κοίτης ποταμού στο κάτω χωριό Δ.Δ.. Μελανιούς Δήμου Αμανής, 1.500 €

Δ.Δ. Ν. ΠΟΤΑΜΙΑΣ

 1. Συντήρηση δεξαμενών, φρεατίων ύδρευσης και υδρομαστευτικών στοών Δ.Δ. Ν. Ποταμιάς, ποσού 3.300 €
 2. Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και κοιμητηρίου Δ.Δ. Ν. Ποταμιάς Δήμου Αμανής, ποσού 4.200 €
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"
Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios