Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμανής 2004


Δ.Δ. ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων Δ.Δ. Νενητουρίων Δήμου Αμανής, ποσού 1.500 €
 2. Eπέκταση αρδευτικού δικτύου Κοσμάδου και διευθέτηση υπερχειλίσεων δεξαμενών Δ.Δ. Νενητουρίων Δήμου Αμανής, ποσού 4.500 €
 3. Καλλιέργεια πηγής στη θέση «Γερομιχάλη Μάνδρα» Δ.Δ. Νενητουρίων Δήμου Αμανής, ποσού 4.000 €

Δ.Δ. ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ

 1. Πλακόστρωση του δρόμου που οδηγεί από την πλατεία του Δ.Δ. στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Παρπαριάς Δ.Δ. Παρπαριάς, ποσού 5.500 €
 2. Καθαρισμός δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης Δ.Δ. Παρπαριάς Δήμου Αμανής, ποσού 1.500 €
 3. Διαμόρφωση χώρου και τσιμεντόστρωση δρόμου από «ΡΑΧΙΔΙ» προς «ΦΡΟΥΡΓΟ» Δ.Δ. Παρπαριάς, ποσού 3.000 €

Δ.Δ. ΠΙΡΑΜΑΣ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων οικισμών Διευχών-ΚατάΒασης Δ.Δ. Διευχών, ποσού 1.200 €
 2. Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Διευχών Δήμου Αμανής, ποσού 5.200 €

Δ.Δ. ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΑΣ

 1. Συντήρηση δεξαμενών, φρεατίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Πισπιλούντας, ποσού 1.000 €
 1. Διαπλάτυνση δρόμου και τσιμεντόστρωση στη θέση «Κούτσουρα» Δ.Δ. Πισπιλούντας, ποσού 2.800 €
 2. Δημιουργία πρόσβασης με σκαλοπάτια στο δρόμο «Κούτσουρα» και έξοδο στη θέση «Σέλινα» Δ.Δ. Πισπιλούντας, ποσού 2.200 €

Δ.Δ. ΤΡΥΠΩΝ

 1. Συντήρηση πηγών, φρεατίων, δεξαμενών και δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Δ. Τρυπών, ποσού 1.400 €
 2. Σύνδεση αντ/κού συγκροτήματος με το δίκτυο «'Εζουσας» Δ.Δ. Τρυπών, ποσού 1.500 €

Δ.Δ. ΦΥΤΩΝ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Φυτών, ποσού 1.500 €
 2. Επισκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Φυτών Δ.Δ. Φυτών, ποσού 2.000 €
 3. Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Φυτών, ποσού 2.350 €

Δ.Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΩΝ

 1. Αποπεράτωση τοίχου αντ/ξης προς την οικία ιερέα Γκιάλη Νικολάου, οικισμού Αφροδισίων Δ.Δ. Χαλάνδρων, ποσού 4.500 €
 2. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων στους οικισμούς Αφροδισίων και Χαλάνδρων Δ.Δ. Χαλάνδρων, ποσού 1.650 €
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"
Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios