Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμανής 2005


Ψηφίσθηκε ομόφωνα το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμανής για το έτος 2005. Το πρόγραμμα καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις των Τοπικών συμβουλίων για τα Τοπικά τους Διαμερίσματα και αναλυτικά έχει ως εξής:


ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 1. Καθαρισμός περιαστικών δρόμων Δ.Δ. Βολισσού Ν.Ποταμιάς, Πισπιλούντας, Χαλάνδρων, Κεράμου και Λεπτοπόδων Δήμου Αμανής 11.445,00 €
 2. Καθαρισμός περιαστικών δρόμων Δ.Δ. Πιραμάς, Παρπαριάς, Τρυπών, Μελανιού, Αγ. Γάλακτος, Νενητουρίων, Κουρουνίων Διευχών και Φυτών Δ. Αμανής 11.445,00 €
 3. Μεταφορά απορριμμάτων από τα Δ.Δ. Δ. Αμανής κατά την θερινή περίοδο με έμφαση στους παραλιακούς οικισμούς 6.632,00 €
 4. Διευθέτηση σκουπιδότοπων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Αμανής 6.632,00 €
 5. Αρση καταπτώσεων από αγροτικούς δρόμους Δ.Δ. Βολισσού, Πιραμάς,Παρπαριάς,Τρυπών, Αγ. Γάλακτος και Κουρουνίων Δ. Αμανής 6.632,00 €
 6. Αρση καταπτώσεων από αγροτικούς δρόμους Δ.Δ. Ν. Ποταμιάς, Πισπιλούντας, Χαλάνδρων, Κεράμου, Λεπτοπόδων, Διευχών και Φυτών Δ. Αμανής 6.632,00 €

ΣΑΤΑ 2005 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ

 1. Καθαρισμός παραλίων Δ.Δ. Δ. Αμανής 6.632,00 €
 2. Αγροτική οδοποιία Δ. Αμανής 15.000,00 €
 3. Εσωτερική οδοποιία Δ. Αμανής 15.406,00 €
 1. Συντήρηση επισκευή αποχετευτικών δικτύων Δ.Δ. Δήμου Αμανής 30.000,00 €
 2. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 15.000,00 €
 3. Επέκταση βελτίωση τμημάτων δικτύων δημοτικού φωτισμού 20.000,00 €
 4. Καθαρισμός χειμάρρων Δ.Δ. Δήμου Αμανής 11.600,00 €
 5. Διαπλάτυνση Αγροτ. δρόμων Δ.Δ. Δ. Αμανής 25.000,00 €
 6. Πλακόστρωση πλατειών Δ.Δ. Δ. Αμανής 25.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 193.638,00 €

Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

 1. Επισκευή συντήρηση πηγών και φρεατίων Δ.Δ. Αγ. Γάλακτος Δήμου Αμανής 1.500 €
 2. Επέκταση τοίχου αντι/ξης από Αγ.Βαρβάρα προς οικία Σταμ.Δάφνου 4.500,00 €
 3. Αντικατάσταση τμήματος δικτύου από αντλία προς δεξαμενή άρδευσης 6.632,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 13.632,00 €

Δ.Δ. ΒΟΛΙΣΣΟΥ

 1. Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Μονή Μουνδών μέχρι δεξαμενή Δ.Δ. Βολισσού. 20.000,00 €
 2. Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου από οικία Δαμαλά προς οικία Ζορμπά οικισμού Λήμνου Δ.Δ. Βολισσού 6.632,00 €
 3. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων Δ.Δ. Βολισσού Δήμου 3.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 29.632,00 €

Δ.Δ. ΔΙΕΥΧΩΝ

 1. Συντήρηση πηγών και φρεατίων δικτύου ύδρευσης 1.400,00 €
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios