Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμανής 2005


 1. Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Διευχών 2.800,00 €
 2. Αποπεράτωση Τοίχου Αντιστήριξης στη θέση "Γούρνα" Δ.Δ. Διευχών 2.700,00 €
 3. Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από Αργαστήρι προς Παστουρή Δ.Δ. Διευχών 6.632,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 13.532,00 €

Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΟΥ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης και άρδευσης 1.500,00 €
 2. Διαπλάτυνση-βελτίωση εσωτερικών δρόμων 2.500,00 €
 3. Συνέχιση πλακόστρωσης δρόμου από Κοινοτικό Γραφείο προς αίθουσα συλλόγου το "Στέκι" 4.700,00 €
 4. Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από Μερσινιά προς Απέσω χωράφια 6.632,00 €
 5. Διαμόρφωση - καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου οικισμού Αγιασμάτων 6.632,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 21.964,00 €

Δ.Δ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης και αποκατάσταση βλαβών Δ.Δ. Κουρουνίων 2.000,00 €
 2. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό "Φτενάδου" Δ.Δ. Κουρουνίων 2.150,00 €
 3. Εσωτερική οδοποιία στο "Κάτω Χωριό" ΔΔ Κουρουνίων Δήμου Αμανής και τμήμα πλακόστρωτο 2.400,00 €
 4. Εσωτερικη οδοποιία στον οικισμό Εγρηγόρου και τμήμα πλακόστρωτο 2.600,00 €
 5. Αποπεράτωση περιβάλλοντα χώρου Αγροτικού Ιατρείου Κουρουνίων Δ.Δ. Κουρουνίων 6.632,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 15.782,00 €

Δ.Δ. ΛΕΠΤΟΠΟΔΩΝ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης 1.000,00 €
 2. Εσωτερική οδοποιία -συνέχιση κατασκευής πλακόστρωτων δημοτικών οδών 4.050,00 €
 3. Τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών 6.632,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 11.682,00 €

Δ.Δ. ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ

 1. Συντήρηση φρεατίων και δεξαμενής οικισμού Μελανιούς 1.000,00 €
 2. Εσωτερική Οδοποιία. 2.000,00 €
 3. Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από Λειβάδα προς Σκάλες 6.632,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 9.632,00 €

Δ.Δ. Ν. ΠΟΤΑΜΙΑΣ

 1. Συντήρηση δεξαμενών, φρεατίων ύδρευσης και υδρομαστευτικών στοών 2.000,00 €
 2. Καθαρισμός δασυλλίων περιμετρικά του οικισμού και κοινόχρηστων χώρων 3.000,00 €
 3. Στεγανοποίηση δεξαμενής ύδρευσης 3.000,00 €
 4. Εσωτερική οδοποιία 6.632,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 14.632,00 €

Δ.Δ. ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ

 1. Συντήρηση δεξαμενών, φρεατίων ύδρευσης και δικτύων άρδευσης 1.700,00 €
 2. Τσιμεντρόστωση δρόμου προς νεκροταφείο 5.000,00 €
 3. Εσωτερική οδοποιία 3.600,00 €
 4. Συνέχιση τοιχίου αντ/ξης στον δρόμο πρόσβασης προς οικισμό Κοσμάδου 6.632,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 16.932,00 €

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"
Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios