Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμανής 2006


Δ.Δ. ΒΟΛΙΣΣΟΥ

 1. Πλακόστρωση τμήματος δρόμου από οικία Σωτ. επιτροπάκη προς Πύργο: 6.632,00 €
 2. Βελτίωση βατότητας τμήματος δρόμου από οικία Ζορμπά προς επαρχιακό Πιραμάς: 6.632,00 €
 3. Επισκευή Κοινοτικού Πηγαδιού στην περιοχή Σχινιές: 5.500,00 €
 4. Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Βολισσού: 3.500,00 €
 5. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων Δ.Δ. Βολισσού: 2.800,00 €

Δ.Δ. ΔΙΕΥΧΩΝ

 1. Συντήρηση πηγών και φρεατίων δικτύου ύδρευσης Διευχών: 2.150,00 €
 2. Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμων από επαρχιακή οδό προς κεντρική πλατεία Διευχών: 6.632,00 €

Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΟΥ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης και άρδευσης 1.500,00 €
 2. Συνένωση αγροτικού δρόμου στη θέση Λιβάδες με παραπλήσιο αγροτικό δρόμο £γρηγόρου: 700,00 €
 3. Πλακόστρωση Πλατείας Έξωθεν Αίθουσας Συλλόγου "ΤΟ ΣΤΕΚ1" Δ.Δ. Κεράμου: 4.000,00 €
 4. Επισκευή-συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και Κοινοτικών τουαλετών στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου: 4.500,00 €

Δ.Δ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης και αποκατάσταση βλαβών Δ.Δ. Κουρουνίων 2.150,00 €
 2. Αντικατάσταση  τμήματος  δικτύου  ύδρευσης  στο  Κάτω

Χωριό Κουρουνίων από επαρχιακό δρόμο προς οικία Πέτρου Μοσχούρη 2.000,00 €

 1. Εσωτερική οδοποιία στο Κάτω Χωριό &. τμήμα πλακόστρωτου 2.000,00 €
 2. Εσωτερική οδοποιία στον οικισμό εγρηγόρου και τμήμα πλακόστρωτου 3.000,00 €
 3. Εσωτερική οδοποιία στον οικισμό Φτενάδου και τμήμα πλακόστρωτου: 2.000,00 €

Δ.Δ. ΛΕΠΤΟΠΟΔΩΝ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης 1.250,00 €
 2. Διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση Κοινοτικής Πλατείας περιοχή Βορινά: 5.800,00 €

Δ.Δ. ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ

 1. Συντήρηση φρεατίων και δεξαμενής οικισμού Μελανιούς 1.200,00 €
 2. Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου από πηγή Μάνα έως τον οικισμό: 3.800,00 €

Δ.Δ. Ν. ΠΟΤΑΜΙΑΣ

 1. Συντήρηση δεξαμενών &. φρεατίων ύδρευσης Νέας Ποταμιάς 2.100,00 €
 2. Καλλιέργεια πηγής στη θέση "Βατσινά" 2.200,00 €
 3. Εσωτερική οδοποιία 5.700,00 €

Δ.Δ. ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ

 1. Συντήρηση, δεξαμενών φρεατίων ύδρευσης και δικτύων άρδευσης 2.300,00 €
 2. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Κοσμάδου: 6.500,00 €
 3. Εσωτερική οδοποιία οικισμού Χαμέτου 3.200,00 €

Δ.Δ. ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ

 1. Συντήρηση  δικτύων ύδρευσης και άρδευσης και σύνδεση
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"
Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios