Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμανής 2006


δικτύου Λαγκάδας με το δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Παρπαριάς: 3.500,00 €

 1. Επισκευή δικτύου για τους λουόμενους στην παραλία Αγίου Ισιδώρου 3.000,00 €
 2. Αντικατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης από οικία Λούρου προς οικία Τσουρούγιαννου: 2.000,00 €
 3. Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου από οικία Παπά Λίνικα προς Απέξω Βρύση 3.000,00 €

Δ.Δ. ΠΙΡΑΜΑΣ

 1. Συντήρήση δεξαμενών και φρεατίων και αντικατάσταση βλαβών στο υδρευτικό δίκτυο 2.000,00 €
 2. Εσωτερική οδοποιία: 4.000,00 €

Δ.Δ. ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΑΣ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων: 1.400,00 €
 2. Διάνοιξη δρόμου και καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου στη θέση Σέλινα 2.300.00 €
 3. Τσιμεντόστρωση δρόμου προς θέσεις Παπά Αμαύρων και Παπά Αλώνι 5.800,00 €

Δ.Δ. ΤΡΥΠΩΝ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης 1.950.00 €
 2. 2. Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου προς πλατεία Πάνω Χωριού 5.200,00 €

Δ.Δ. ΦΥΤΩΝ

 1. Συντήρηση πηγών, δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης 2.000,00 €
 2. Αποπεράτωση υδρευτικού έργου στη θέση Πέρα Βρύση 2.500,00 €
 3. Εσωτερική οδοποιία Φυτών: 2.500,00 €
 4. Συμπληρωματικά έργα δεξαμενής στον οικισμό Κηπουριών 1.350,00 €

Δ.Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΩΝ

 1. Επέκταση & συνέχιση τοιχίου πλησίον οικίας Μαναγούδη Δημ. στον οικισμό Αφροδισίων 4.000,00 €
 2. Συντήρηση φρεατίων και δεξαμενών οικισμών Αφροδισίων και Χαλάνδρων 1.650,00 €
 3. Συντήρηση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Χαλάνδρων 3.000,00 €

Σύνολο ΣΑΤΑ Δημοτικών Διαμερισμάτων

150.896,00 €

ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ

279.104,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

430.000,00 €

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"
Πίνακας επιλογής άρθρου

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios