Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δραστηριότητες τού Διασυλλογικού Οργάνου


ε) Το οργανωτικό πλαίσιο της λειτουργίας του διασυλλογικού οργάνου έχει αποσταλεί σ' όλους τους συλλόγους και σώματα για να διατυπώσουν τις σκέψεις και πιθανές αντιρρήσεις τους, ώστε σύντομα να πραγματοποιηθούν οι όποιες αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις για αλλαγή των άρθρων του θα γίνει με απλή πλειοψηφία των μετεχόντων συλλόγων και σωμάτων.

στ) Σε πρόσφατη επικοινωνία που είχε ο Γιώργος Β. Κεφάλας, μετά από εξουσιοδότηση του διασυλλογικού οργάνου με τον αντιδήμαρχο κ. Χρίτη, για τα ζητήματα του δρόμου τού Κάτω Χωριού και τού αγροτικού δρόμου προς παραλία Αγαλάτου, ο κ. Χρίτης δήλωσε ότι:

Στο διάστημα λοιπόν από το Σεπτέμβριο του 2004 μέχρι σήμερα, το όργανο μετά τις από κοινού με τους συλλόγους και σώματα ενέργειες του, επιθυμεί να σας πληροφορήσει για τα παρακάτω:

1) "Για το δρόμο του Κάτω Χωριού δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ότι η δημοπράτηση του έργου θα διεξαχθεί στις 25 Ιουλίου 2005. Εάν αποβεί άκαρπη τότε θα ξαναγίνει στις 28 του ίδιου μήνα".

2) Για το πότε θα εκτελεστεί το έργο, ο κ. αντιδήμαρχος είπε: "Η πιθανή απορρόφηση του κονδυλίου, δηλαδή η εκτέλεση του έργου, διαγράφεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους".

3) Για την περίπτωση που το κόστος ολοκλήρωσης, ξεπεράσει το υπάρχον κονδύλιο, ο κ. Χρίτης απήντησε: "Στην περίπτωση που το υπάρχον ποσό δεν καλύψει την ολοκλήρωση του έργου, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, θα γίνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό, από το δήμο, για την αποπεράτωση του".

4) Για τον αγροτικό δρόμο προς παραλία Αγαλάτου, ο κ. αντιδήμαρχος δήλωσε: "Κατά την προσωπική μου εκτίμηση ο δρόμος προς Αγαλάτου είναι απαραίτητος για τις φυσικές ομορφιές που συναντάς και τη γρηγορότερη προσέγγιση στη θάλασσα. Στις προθέσεις μου είναι να προσπαθήσω για την εξεύρεση κονδυλίων, ώστε η υλοποίηση του έργου να γίνει έστω και τμηματικά. Εφ' όσον το τοπικό συμβούλιο το θέσει σαν έργο πρώτης προτεραιότητας για το πρώτο εξάμηνο του 2006, είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η συγκατάθεση τυχόν ιδιοκτητών".

Πίνακας επιλογής Ειδήσεων

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios