Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Η ανακαίνιση τού Δημοτικού Σχολείου


Η ανακαίνιση τού Δημοτικού σχολείου Κουρουνίων είναι, όπως γνωρίζετε είναι ένας από τούς μεγάλους στόχους που έχουν θέσει οι πολιτιστικοί σύλλογοι για το άμεσο μέλλον.

Η ανακαίνιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη γιατί το ιστορικό κτίριο τού σχολείου κινδυνεύει άμεσα από την πολύχρονη εγκατάλειψη και την αδιαφορία μας. Η εικόνα που παρουσιάζει το σχολείο σήμερα δεν μάς τιμά καθόλου εμάς τούς Κουρουνιώτες που πήραμε τα πρώτα στοιχεία τής εγκύκλιας γνώσης κάτω από τούς θόλους αυτού τού κτιρίου.

Όπως γνωρίζετε έχει συσταθεί επιτροπή η οποία συγκεντρώνει τις προσφορές τών συγχωριανών μας που επιθυμούν να συνεισφέρουν γι αυτό το σκοπό. Παράλληλα, με φροντίδα τής επιτροπής ο πρώην πρόεδρος τού Συλλόγου μας πολιτικός μηχανικός κ. Γιάννης Κυριακάκης, εκπόνησε μια αρχική μελέτη για τη μορφή που θα πάρει η εξωτερική όψη τού κτιρίου μετά την ανακαίνισή του την οποία έκανε προσφορά στην επιτροπή. Η αγάπη τού φίλου Γιάννη για το χωριό είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη, έτσι η νέα του προσφορά δεν εξέπληξε κανένα. Τα μέλη τής επιτροπής τον ευχαριστούν και δημόσια για αυτή του τη νέα προσφορά.

Η ανακαίνιση δεν θα αφορά μόνο το κτίριο αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο θα ενταχθεί και η πλατεία που πρόσφατα έγινε στη βόρεια πλευρά τού σχολείου, μπροστά από την ταβέρνα.

Η έναρξη τών εργασιών δεν έγινε ακόμη λόγω ελλείψεως τού κονδυλίου που απαιτείται για την ολοκλήρωση τών έργων. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση στην ευαισθησία και την αγάπη σας να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα τής επιτροπής και στο μέτρο τών δυνατοτήτων σας να βοηθήσετε οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Κάθε προσφορά - όσο μικρή κι αν είναι- είναι σημαντική. Δυστυχώς δεν μάς περισσεύει ούτε ένα ευρώ.

Ανταποκρινόμενος σ' αυτό το κάλεσμα ο συγχωριανός μας Μόδεστος Μ. Κεφάλας, προσέφερε το ποσόν τών τριών χιλιάδων (3.000) $ USA. Σ' αυτά θα πρέπει να προστεθούν ακόμη τετρακόσια (400) $ USA που προσέφερε ο Δημήτριος Α. Ζαννής. Και οι δύο δωρητές προσφέρουν το ποσόν αυτό με έναν όρο. Τα χρήματα αυτά να διατεθούν στον περιβάλλοντα χώρο τού σχολείου και ιδιαίτερα στις τουαλέτες που βρίσκονται στην παιδική χαρά, οι οποίες είναι σε άθλιο χάλι και δεν τιμούν καθόλου τον πολιτισμό μας. Πολύ δε περισσότερο, όταν αυτές οι τουαλέτες εξυπηρετούν και τις ανάγκες τών πελατών τής ταβέρνας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια ο Μόντης και ο Δημήτρης και ευχόμαστε το παράδειγμά τους να βρει και άλλους μιμητές.


Μακέτα με την πρόταση για την ανακαίνιση του Δημοτικού σχολείου

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "Αυλόγυρος"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios