Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Και το όνομα αυτής... «ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ Α.Ε.»


Έτοιμη για κάθε εμπορική δραστηριότητα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ", αφού από τις 18 Οκτωβρίου 2004 πήρε σάρκα και οστά με το πράσινο φως τής Δ.Ο.Υ. Χίου και την επικείμενη δημοσίευση ίδρυσης της, στην εφημερίδα τής Κυβέρνησης.

Η ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ Α.Ε: είναι η πρώτη πολυμετοχική ανώνυμη εταιρεία που δημιουργήθηκε στην περιοχή τής Αμανής.

Η σπουδαιότητα τού όλου εγχειρήματος έγκειται στο ότι για πρώτη φορά κάτοικοι από διάφορα χωριά τής Αμανής ένωσαν τη αγωνία τους για το τόπο, προσπαθώντας να κάνουν τα πρώτα βήματα ανάπτυξης τής περιοχής.

Έτσι τοποθετώντας χρήματα και γη, πέρα από τοπικισμούς και ιδιοτελείς σκοπούς, έδωσαν το σύνθημα ότι θα πρέπει ενωμένοι να κοιτάξομε το μέλλον τού τόπου, αν θέλομε να αλλάξει η μοίρα του.

Η Αριούσιος Α.Ε., λοιπόν, με έδρα τα Κουρούνια, αλλά με δραστηριότητα σε ολόκληρη την περιοχή τής Αμανής, δειλά- δειλά ανοίγει τα φτερά της, προσπαθώντας να πραγματοποιήσει τους στόχους όλων εκείνων που ονειρεύτηκαν ένα καλλίτερο αύριο για τα χωριά τής Αμανής.

Σαράντα περίπου άνθρωποι έβαλαν τον οβολό τους και τριάντα περίπου τη γη τους, για να δημιουργηθεί το πρώτο περιουσιακό στοιχείο τής εταιρείας.

Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο τής εταιρείας απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρο Δημήτρη Κεφάλα
Διευθύνοντα Σύμβουλο Νίκο Πιτσιλό, οικονομολόγο
Αντιπρόεδρο Δημήτρη Τσιαδή
Γραμματέα Γιώργο Επιτροπάκη, Διευθυντή της ΕΝΑ Χίου
Μέλη Ισαβέλλα Μπουρνιά, Δημόσιες Σχέσεις Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αντώνη Καλλίτση, Χημικό
Σταμάτη Γεντή, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Αμανής

Επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρείας είναι οι, Γιώργος Κοτσερίδης οινολόγος, Λέκτορας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιωάννης Γ. Κεφάλας, Γεωπόνος.

Σήμερα η εταιρεία καλλιεργεί περί τα 25 στρέμματα αμπέλου στα Κουρούνια και στον Αμπελίτη Κεράμου και φιλοδοξεί ότι σύντομα τουλάχιστον θα διπλασιασθούν.

Στόχος είναι να φυτευτούν οι εκτάσεις εκείνες που η απόδοση τους, θα κάνει την εταιρεία βιώσιμη για την περαιτέρω πορεία της.

Ο μεγάλος στόχος, βέβαια, πάντα παραμένει η κατασκευή ενός σύγχρονου οινοποιείου, το οποίο θα δώσει ένα προϊόν που θα μπορεί να σταθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις τής αγοράς.

Για το σκοπό αυτό έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες μελέτες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Πέρα όμως από την προσπάθεια για την παραγωγή ενός οίνου αντάξιου τής φήμης τής περιοχής, που είναι και ο κύριος στόχος, η εταιρεία στοχεύει και στην εκμετάλλευση άλλων προϊόντων, τα οποία παράγει η Αμανή και σήμερα είναι ανεκμετάλλευτα.

Με τον τρόπο αυτό δίνει το κίνητρο στους κατοίκους να ασχοληθούν με νέες καλλιέργειες ή να επαναδραστηριοποιηθούν σε καλλιέργειες που έχουν ατονήσει και θα μπορούσαν να δώσουν ένα συμπληρωματικό ή και κύριο εισόδημα.

Με βάσει αυτό το σκεπτικό, πρόκειται σύντομα να ξεκινήσουν συγκεντρώσεις ενημέρωσης τών ενδιαφερομένων, για τις δραστηριότητες αυτές.

Στους σκοπούς τής εταιρείας, μάλιστα, είναι να ξεκινήσουν και μαθήματα καλλιέργειας τού κάθε είδους, από ειδικούς προκειμένου να πετύχουν σωστές γνώσεις καλλιέργειας.

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios