Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Διαμόφωση της εισόδου στα Κουρούνια (3)

Μέρα με την ημέρα η είσοδος του χωριού αλλάζει όψη. Οι εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας έχουν εντατικοποιηθεί και τον Αύγουστο θα είναι έτοιμη πρός χρήση.

Η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη βόρεια πλευρά τού νεκροταφείου και η διαμόρφωση τής πλατείας μεταξύ σχολείου και κοιμητηρίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Διαπιστώνουμε την πρόοδο του έργου απο τις φωτογραφίες που μας έστειλε ο Νίκος Πιτσιλός στις 23 Ιουλίου 2003.


Η πλατεία στα Κουρούνια
Η πλατεία στα Κουρούνια
Μέρος της υπό διαμόρφωση πλατείας στα Κουρούνια

Μέρος της υπό διαμόρφωση πλατείας στα Κουρούνια

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios