Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Έργων συνέχεια

Μια σειρά από έργα που άρχισαν μέσα στο Μάιο στα Κουρούνια και τον Εγρηγόρο βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Το ποδοσφαιρικό γήπεδο στα Μαλάγγια, επιτέλους περιφράχθηκε με συρματόπλεγμα, που προσέφερε ευγενικά ο κ. Σαράντης Σαραντινός και τοποθετήθηκε με έξοδα τού Φιλοπρόοδου Ομίλου Κουρουνίων Χίου.

Στο δρόμο τού Κάτω Χωριού γίνεται, με έξοδα τού Δήμου, η διαπλάτυνση και η υπερύψωση τής στοάς στο σπίτι τού Δημήτρη Κεφάλα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διέλευση τού απορριμματοφόρου οχήματος τού Δήμου. Το έργο υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Επισημαίνουμε τα δύο σημεία τού υφιστάμενου δρόμου που πρέπει άμεσα να βελτιωθούν. Το πρώτο είναι η στροφή αμέσως μετά τη διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο. Για το τμήμα αυτό πήραμε υπόσχεση από το Νομάρχη ότι θα το χρηματοδοτήσει και ελπίζουμε να μην αθετήσει την υπόσχεσή του.

Το δεύτερο κομμάτι τού δρόμου που χρήζει άμεσης επέμβασης, αφορά το τμήμα τού δρόμου από το σπίτι τού γέρο Νοτάρο μέχρι το λαγκάδι του Τσούβαλου. Το τμήμα αυτό έχει υπερβολικά μεγάλη κλίση το δε οδόστρωμα είναι εξαιρετικά ολισθηρό και συνεπώς επικίνδυνο, ιδιαίτερα τού χειμερινούς μήνες που παγώνει. Πιστεύουμε ότι με ένα μικρό σχετικά ποσόν μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να γίνει ασφαλέστερο.

Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι τελικός στόχος είναι να φτάσει ο δρόμος στα Παλιάμπελα και να συνδεθεί με τον παραποτάμιο.

Αυτή την περίοδο γίνεται, επίσης, η ανακατασκευή τού οικίσκου στην "Ευτύχια". Είναι μια συνολική εργασία που σέβεται το φυσικό περιβάλλον και την αισθητική τού τοπίου και η οποία υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.


Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "Αυλόγυρος"

Έγινε, εξ άλλου, αυτοψία από κλιμάκιο μηχανικών και τοπογράφων τής Νομαρχίας για τη χάραξη τού δρόμου που θα παρακάμπτει τον οικισμό τού Φτενάδου.

Να σημειώσουμε εδώ ότι θα πρέπει να τηρηθεί ευλαβικά η χάραξη τών τεχνικών, έτσι ώστε να μην κατασκευαστεί πάλι ένας δρόμος με απότομες ανηφοριές και κατηφοριές μόνο και μόνο για να παρακαμφθεί το χωράφι τού τάδε ή τού δείνα. Ένας δρόμος που είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα καταστραφεί αργά ή γρήγορα από τα καιρικά φαινόμενα.

Τέλος έχουν αρχίσει τα έργα στο οικόπεδο δίπλα στην αυλή τού σχολείου για την ανέγερση τού νέου ιατρείου.

Το έργο της διαπλάτυνσης του δρόμου στο Κάτω χωριό
Ο δρόμος του Κάτω Χωριού μετά την παρέμβαση που έγινε

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios