Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Αγροτικό Ιατρείο Κουρουνίων 2

Επιτέλους συναντήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς...


Επιτέλους τα κατάφεραν να συναντηθούν ο Δήμος Αμανής με τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ), για το θέμα λειτουργίας του νέου Αγροτικού ιατρείου Κουρουνίων.

Στη συνάντηση που έγινε στις αρχές Νοεμβρίου, ήταν παρόντες Δήμαρχος κ. Ι. Μαλαφής, ο Αντ. κ Γ. Χρίτης, ο προϊστάμενος εχνικών Υπηρεσιών κ. Π. Σαλιάρης, ο υπεύθυνος μηχανικός κ. σιπουρλής, ο πρόεδρος του οπικού συμβουλίου κ Φ. Βουρνούς και ο ανάδοχος του έργου.

Στη συνάντηση αυτή και μετά γτο την εξέταση του έργου, διαπι-ίώθηκαν κάποιες μικροεπεμβά-εις που πρέπει να γίνουν, για να αραδοθεί το κτήριο σε χρήση.

Οι μικροεπεμβάσεις αυτές θα ίνουν σύντομα - αυτό τουλάχιστον συμφωνήθηκε στη συγκεκριμένη συνάντηση - και σύμφωνα με η δήλωση του Δημάρχου, στα μέσα περίπου Ιανουαρίου θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου γροτικού Ιατρείου Κουρουνίων.

Είναι η δεύτερη φορά που καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ειτουργίας του ιατρείου από τον κ. Μαλαφή, η πρώτη, - που ανεπίσημα είχε ανακοινωθεί στον αγροτικό γιατρό της περιοχής ήταν ότι θα λειτουργούσε τον περασμένο Απρίλιο, ελπίζομε ότι αυτή θα είναι και η τελευταία.

Το συμπέρασμα από το όλο θέμα που δημιουργήθηκε δείχνει οτι καμία απολύτως επαφή δεν υπήρχε μεταξύ Δήμου και Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το συκεκριμένο κτήριο.

Χρειάσθηκε να υπάρξουν διαμαρτυρίες, να βαφτούν πρωτοσέλιδα, να δημοσιευθούν κείμενα και ερωτήματα, για να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Το παράλογο στο όλο ζήτημα είναι το ότι ενώ το θέμα του ιατρείου συζητήθηκε  δύο  με  τρεις  φορές  στο  Δημοτικό  συμβούλιο του

Δήμου Αμανής και ενώ εκφράσθηκαν αφενός οι απορίες, γιατί δεν χρησιμοποιείται το κτήριο και αφετέρου οι αναφορές για τυχόν αμέλειες στην κατασκευή του, ουδείς επικοινώνησε με την Τεχνική Υπηρεσία για να αναφέρει κάτι τέτοιο. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από την απορία που εξέφρασε ο υπεύθυνος μηχανικός σε σχετικό ερώτημα της "Αμανής"

Αν αυτό δεν είναι αδιαφορία τότε τι άλλο μπορεί να είναι;

Όλα βέβαια αυτά θα είχαν αποφευχθεί με ένα απλό τηλεφώνημα και μια απλή ανακοίνωση.

Η συνάντηση θα είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες και το κτήριο θα λειτουργούσε προς όφελος των δημοτών, αλλά και του Δήμου που θα έδινε σε χρήση ένα καινούργιο ιατρείο. Πραγματικά υπάρχει δυσκολία κατανόησης της καθυστέρησης, πέραν αυτής της αδιαφορίας, εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη δικαιολογία την οποία δεν γνωρίζομε -γιατί ποτέ δεν υπήρξε μια σχετική ανακοίνωση- και η οποία απαλλάσσει το Δήμο από την κατηγορία της αδράνειας και αδιαφορίας στο συγκεκριμένο θέμα.

Αν υπάρχει κάποιο τέτοιο αιτιολογικό θα πρέπει να ανακοινωθεί, για να απαλλαγεί ο Δήμος από την κατηγορία της αδιαφορίας και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν. Διαφορετικά οι παραπάνω κατηγορίες θα βαρύνουν το Δήμο Αμανής.

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios