Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Πράσινο φως για το φράγμα στα Κουρούνια


Μετά από επίπονες και χρονοβόρες προσπάθειες δόθηκε το πράσινο φως για την κατασκευή ανασχετικού φράγματος στα Κουρούνια στη θέση «Ρουχούνι».

Συγκεκριμένα υπήρξε θετική γνωμοδότηση της €ιδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ), για την προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Οι χρονοβόρες διαδικασίες είχαν σχέση με μια σειρά από αδειοδοτήσεις που οφειλόταν στο ότι η περιοχή της Αμανής είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή «NATURA» με αποτέλεσμα να χρειάζεται η θετική γνωμοδότηση της παραπάνω υπηρεσίας.

Το έργο αφορά κατασκευή μικρού ανασχετικού φράγματος χωρητικότητας περίπου 16.500 κ.μ. νερού.

Το αίτημα της κατασκευής του φράγματος έγινε από την ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ Α.€., μετά από πρόσκληση και επί τόπου επίσκεψη στην περιοχή του Νομάρχη Χίου κ. Πολ. Λαμπρινούδη, προκειμένου να ενημερωθεί και να ιδεί το έργο της αναμπέλωσης που γίνεται στην περιοχή, τόσο από την εταιρεία όσο και από τους ιδιώτες.

Μετά την επιτόπια επίσκεψη, στην οποία ήταν παρόντες εκτός του κ. Λαμπρινούδη, ο Δήμαρχος Αμανής κ. Ι. Μαλαφής και ο ειδικός σύμβουλος κ. Αχιλλέας Τσούνης αποφασίσθηκε η εξέταση της κατασκευής του φράγματος με τη συνεργασία των δυο υπηρεσιών και με ποσοστά 2/3 η Νομαρχία και 1/3 ο Δήμος Αμανής.

Ο συντονισμός και η διεκπεραίωση όλων των ενεργειών έχει ανατεθεί στο σύμβουλο του Νομάρχη κ. Γιώργο Παϊδούση στην ενεργητικότητα του οποίου οφείλεται ο ελάχιστος χρόνος απόσπασης της θετικής γνωμοδότησης από την ΕΥΠΕ.

Τον έργο έχει χαρακτηρισθεί από τους ενδιαφερόμενους ζωτικής  σημασίας,  αφού  θα  μπορέσει  να βοηθήσει ουσιαστικά

την προσπάθεια αναμπέλωσης της περιοχής, ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν καλλιέργειες τέτοιες, που θα μπορούν να αποφέρουν ένα σημαντικό οικονομικό όφελος στους κατοίκους. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρομε ότι βρισκόμαστε στο στάδιο της προμελέτης, το οποίο όμως θεωρήθηκε και το δυσκολότερο κομμάτι του έργου, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο κ. Πάίδούσης, σε δύο περίπου μήνες θα είναι έτοιμη και η οριστική μελέτη, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η κατασκευή του.


Αμπελώνες

Το φράγμα θα βοηθήσει στην προσπάθεια αναμπέλωσης της περιοχής

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios