Εορτολόγιο Μηνός Οκτωβρίου


Ημέρα Ονομα   Ημέρα Ονομα
1 ΡΩΜΑΝΟΣ                    20 ΑΡΤΕΜΙΟΣ-ΑΡΤΕΜΙΣ        
  ΑΝΑΝΙΑΣ                      ΓΕΡΑΣIΜΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ     
2 ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ-ΙΟΥΣΤΙΝΗ         21 ΙΛΑΡΙΩΝ-ΙΛΑΡΙΑ          
3 ΔΙΟΝΥΣIOΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ           ΣΩΚΡΑΤΗΣ                
  ΔΑΜΑΡΙΣ                      ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ-ΙΕΡΟΘΕΑ           23 ΑΔΕΛΦΟΘΕΑ               
  ΒΕΡΙΝΗ                       ΙΑΚΩΒΟΣ-ΙΑΚΩΒΙΝΑ        
  ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ-ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ     24 ΑΡΕΘΑ-ΑΡΕΘΟΣ            
  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ       25 ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ-ΜΑΡΚΙΑΝΗ      
5 ΜΕΘΟΔΙΑ                      ΧΡΥΣΑΝΘΗ                
  ΧΑΡΙΤΙΝΗ-ΧΑΡΙΤΩΝ             ΧΡΥΣΑΦΙΟΣ-ΧΡΥΣΑΦΙΑ      
8 ΠΕΛΑΓΙΑ-ΠΕΛΑΓΙΟΣ           26 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ       
10 ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ-ΕΥΛΑΜΠΙΑ         27 ΝΕΣΤΩΡ                  
  ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΗ           29 ΑΒΡΑΜΙΟΣ                
13 ΒΕΝΙΑΜΙΝ                   30 ΖΗΝΟΒΙΑ-ΖΗΝΟΒΙΟΣ        
15 ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ                    ΚΛΕΟΠΑΣ-ΚΛΕΟΠΗ          
16 ΔΟΜΕΤΙΟΣ                   31 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ            
18 ΛΟΥΚΑΣ-ΛΟΥΚΑ                  
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΜΑΙΟΥ
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Εμφάνιση Εορτολογίου Μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios