Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ειδήσεις-ΔραστηριότητεςΓενική Συνέλευση της 6/3/2005

προσκεκλημένοι, άνθρωποι τού πνεύματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας θα προβάλει σε διαφάνειες τα κυριότερα μοναστήρια τού νησιού μας και θα αναφερθεί εν συντομία στην ιστορία του καθενός, ενώ βυζαντινός χωρός υπό τη διεύθυνση του άρχοντος πρωτοψάλτου Χάρη Νταραβάνογλου θα ψάλλει βυζαντινούς ύμνους".

Και κλείνοντας την ομιλία του κατέληξε

"Πριν κλείσω ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Γνωρίζω πως σε σάς στηρίζεται κάθε επιτυχία αυτού τού Συλλόγου. Και όσα παράπονα και πικρίες εξέφρασα λίγο πριν, ασφαλώς δεν αφορούν εσάς που είστε η ραχοκοκαλιά του. Θέλω από καρδιάς και πάλι να σάς ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μάς δείξατε και να σάς ζητήσω την ίδια και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη να δείξετε και στο νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Την ομιλία τού απερχομένου προέδρου κάλυψαν παρατεταμένα χειροκροτήματα απόδειξη τής αναγνώρισης τών μελών τού Συλλόγου τής προσπάθειας που κατέβαλαν τα μέλη τού Δ.Σ. για την ευόδωση τών σκοπών τού Συλλόγου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος τής Γ.Σ. κάλεσε τον ταμία τού Συλλόγου κ. Μανόλη Παντελέων να κάνει τον οικονομικό απολογισμό για την χρονική περίοδο από 14/3/04 έως 6/3/05.

Ο απερχόμενος ταμίας αφού πήρε το λόγο διάβασε την έκθεση τών μελών τής Εξελεγκτικής επιτροπής , Ιωάννου Π. Κυριακάκη και Μαρκέλλας Δ. Μιχαλάκης για τα οικονομικά πεπραγμένα τού Συλλόγου για την παραπάνω περίοδο. Να σημειώσουμε πως το ταμείο τού Συλλόγου, παρ' ότι εκταμιεύθηκε ένα σημαντικό ποσόν για την διαμόρφωση τής πλατείας στα Κουρούνια, εξακολουθεί να διαθέτει ένα σεβαστό ποσόν. Ένα ποσόν που αποτελεί αξιόλογο εφόδιο για το νέο συμβούλιο.

Μετά την ολοκλήρωση τής ανάγνωσης τής έκθεσης τών μελών τής  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  από  τον  ταμία  τού  Συλλόγου,  ο

πρόεδρος τής Γ.Σ. ζήτησε από το σώμα να απαλλάξει από κάθε ευθύνη για την οικονομική χρήση τής παραπάνω περιόδου, τόσο τον ίδιο τον ταμία όσο και τα άλλα μέλη τού Δ.Σ.

Στη συνέχεια το σώμα μπήκε στο τρίτο και τελευταίο θέμα τής ημερήσιας διάταξης που ήταν υποβολή και αποδοχή υποψηφιοτήτων.

Μετά από διαλογική συζήτηση και προτάσεις υπέβαλαν υποψηφιότητα για μεν το Δ.Σ. τα παρακάτω μέλη: Δημήτρης Γεντής, Ελένη Καρούση, Μαριλίτσα Κατσαρού, Φωφώ Μαυρουκάκη, Γιάννης Μιχαλάκης, Στέλιος Μιχαλάκης, Γιάννης Ξυδιάς, Βαγγέλης Σπανός και Μαρία Τακτικού.

Για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή τα παρακάτω μελη: Κυριακάκη Π. Ιωάννης, Μιχαλάκη Δ. Μαρκέλλα.

Το σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε τις υποψηφιότητες.

Στη συνέχεια εκτός ημερησίας διατάξεως έγινε από τον πρόεδρο τής Γ.Σ. μια ενημέρωση στο σώμα για τα παρακάτω θέματα:

  1. Για την ανακαίνιση τού Δημοτικού Σχολείου Κουρουνίων.
  2. Για την αποστολή επιστολών σε Δημοτικούς Συμβούλους τού Δήμου Αμανής με τις οποίες τούς ζητάμε να στηρίξουν το αίτημά μας για τη διαμόρφωση και την ολοκλήρωση τού παραποτάμιου δρόμου στα Κουρούνια. Αίτημα που θα υποβάλει στο Δήμο ο Σύμβουλός μας κ. Στάμος Γεντής.
  3. Για την αποστολή επιστολών σε Δημοτικούς Συμβούλους τού Δήμου Αμανής με τις οποίες τούς ζητάμε να στηρίξουν το αίτημά μας για τη διαμόρφωση και την ολοκλήρωση τού παραποτάμιου δρόμου στα Κουρούνια. Αίτημα που θα υποβάλει στο Δήμο ο Σύμβουλός μας κ. Στάμος Γεντής.
  4. Έγινε γνωστή στο σώμα η προσφορά τής συζύγου και τών παιδιών τού Κώστα Καρούση τού ποσού τών χιλίων πεντακοσίων € (1500 €) στη μνήμη του.
  5. Ζητήθηκε από το σώμα να εγκρίνει την εξουσιοδότηση τού τοπικού συμβουλίου τού Φιλοπρόοδου Ομίλου Κουρουνίων Χίου να πωλήσει το πυροσβεστικό όχημα. Το σώμα ενέκρινε την πρόταση αυτή ομόφωνα.

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "Αυλόγυρος"
Ειδήσεις-Δραστηριότητες

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios