Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ειδήσεις-ΔραστηριότητεςΓενική Συνέλευση της 14/3/04

θερμές ευχαριστίες του συμβουλίου μας.

Έγιναν όλα όσα έπρεπε και μπορούσαν να γίνουν; Ασφαλώς και δεν έγιναν. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, πάντα θα υπάρχουν ψηλότεροι και ευγενέστεροι στόχοι στους οποίους οφείλουμε να στοχεύουμε. Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η ενασχόληση μας με το Σύλλογο είναι προϊόν της αγάπης μας για το γενέθλιο τόπο το δικό μας ή των γονιών μας. Όλοι μας, όμως, έχουμε αυξημένες επαγ-νελμαπκ£ς~και οικογενειακές υποχρεώσεις που δεν μας αφήνουν ικανό ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθούμε όσο θα θέλαμε με το σύλλογο και τα χωριά μας. Γι αυτό να κρίνεται τις ελλείψεις και τα πιθανά λάθη μας, που αναπόφευκτα υπάρχουν σε κάθε ζωντανό οργανισμό, με επιείκεια.

Σας ευχαριστώ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε το λόγο στον ταμία του Συλλόγου κ. Μανόλη Παντελεών, ο οποίος διάβασε στα μέλη τον οικονομικό απολογισμό του της περιόδου από το Μάρτιο του 2003 μέχρι το Φεβρουάριο του 2004, έτσι όπως συντάχθηκε από τον ταμία και εγκρίθηκε από τη εξελεγκτική επιτροπή. Η οικονομική χρήση για την περίοδο αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα και απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη τόσο ο ταμίας, όσο και τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συλλόγου έθεσε τους στόχους του συμβουλίου για το δεύτερο έτος της θητείας του. Στόχους που έχουν τεθεί ήδη από την προηγούμενη θητεία τόσο του παρόντος όσο και των προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων. Στους στόχους του συμβουλίου είναι να ενεργοποιηθεί στο μέγιστο δυνατόν η νεολαία του Συλλόγου με την ενίσχυση των τμημάτων υποδομής και τη δημιουργία και νέων μέσα στα οποία οι νέοι να μπορούν να απασχολούνται και να ψυχαγωγούνται δημιουργικά. Έκανε, μάλιστα, έκκληση στους γονείς να φέρουν κοντά στο Σύλλογο τα παιδιά τους.

Έμφαση επίσης θα δοθεί και στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο Δήμο και τα χωριά μας.

Οι εκδηλώσεις που έχουν θεσπισθεί και γίνονται κατ' έτος, θα συνεχίσουν να γίνονται, δήλωσε ο πρόεδρος και κάλεσε τα μέλη και του φίλους να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές και να τις προβάλουν και στα άλλα μέλη του Συλλόγου και στους φίλους τους.

Οι εργασίες της Γ.Σ. έκλεισαν με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελώ του Συλλόγου και του Δ.Σ.


Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "Αυλόγυρος"
Ειδήσεις-Δραστηριότητες

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios