Αριούσιος οίνος


Σφραγίδα του 1918

Σφραγίδα του 1880, στην οποία το χωριό αναφέρεται με το όνομα Κορώνια

Σφραγίδα του 1918

Σφραγίδα του 1918 που έχει ώς έβλημα το σταφύλι

παράδοσης του Αριούσιου. Τρεις μεγάλες προσωπικότητες των γραμμάτων της Χίου το επαινούν. Ο βυζαντινολόγος Άμαντος, ο ιστορικός της Χίου Γ. Ζολώτας και ο λαογράφος της Χίου Στυλιανός Γ. Βίος.

Ίσως και αυτό το ίδιο το όνομα Κουρούνια να προέρχεται από την λέξη Κορώνεως, που καθώς αναφέρει ο Πολυδεύκης ήτο είδος σταφυλής. (Το παραπάνω κείμενο είναι από την "ΧΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ" τεύχος 100, Ιανουάριος 1966, του Γρηγόρη Δ. Σπανού).

Το όνομα των Κουρουνίων ήταν και είναι στενά συνδεδεμένο με το κρασί από αρχαιοτάτων χρόνων.

Σε σφραγίδα της κοινότητας του 1880, το χωριό αναφέρεται με το όνομα Κορώνια, ενώ σε άλλη σφραγίδα του 1918, το έμβλημα της κοινότητας είναι το σταφύλι. Γεγονός που αποδεικνύει την περίοπτη θέση του κρασιού στη περιοχή.

Σήμερα στη Νότιο Ιταλία (Μεγάλη Ελλάδα) καλλιεργούνται δύο ποικιλίες αμπέλου, με την ονομασία "aglianiko" και "grecanico", οι οποίες θεωρούνται αρχαιοελληνικές, πράγμα που το δηλώνουν και οι ίδιοι οι Ιταλοί. Οι ποικιλίες αυτές μεταφέρθηκαν στη Νότιο Ιταλία από τους Πελασγούς. Πελασγοί ήταν και οι πρώτοι κάτοικοι της Β. Χίου. Οι Πελασγοί κατοίκησαν στη Θεσσαλία, Βοιωτία και Φθιώτιδα Ίσως η θεωρία της ονομασίας των Κουρουνίων από την αρχαία Κορώνεια (Βοιωτίας, Ζολώτας τόμ.Ι, σελ. 635), να έχει γερές βάσεις και οι ποικιλίες αυτές να συνδέονται με τον Αριούσιο.

Σύμφωνα με μελέτη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια οι κλιματολογικές και οι εδαφολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των παραπάνω ποικιλιών.

Σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τους κατοίκους των Κουρουνίων αλλά και της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να ξαναζωντανέψει ο Αριούσιος οίνος και το Κουρουνιώτικο κρασί.

 Σχετικοί με το θέμα σύνδεσμοι...


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios