Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

"Ιστορικό και Φωτογραφικό Λεύκωμα Κουρουνίων και Εγρηγόρου Χίου"


Λεύκωμα

Οι συντελεστές έκδοσης του Λευκώματος

Στην απλότητά τους, πολλές απ' αυτές είναι έργα τέχνης. Απεικονίζουν με τον πιο γλαφυρό και εύγλωττο τρόπο την εποχή τους και τούς ανθρώπους της.

Tούτες οι φωτογραφίες ήταν η αφορμή για την έκδοση τού βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας. Το βαθύτερο αίτιο, όμως, κρύβεται στην αγωνία όλων εκείνων που συνέβαλαν στην έκδοσή του για τον υπαρκτό κίνδυνο να χαθεί η ιστορία τού τόπου μας στα χρόνια που έρχονται. Κι αυτό γιατί η προοδευτική μείωση τού πληθυσμού των χωριών μας και η ηλικιακή γήρανση όσων απέμειναν, στέρησαν τον τόπο από τις ζώσες μνήμες. Εκείνες που είναι ικανές να μεταφέρουν από στόμα σε στόμα την ιστορία του.

Ο κίνδυνος, λοιπόν, οι επόμενες γενιές να μη γνωρίζουν τίποτα για τον τόπο καταγωγής τους, είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά υπαρκτός αυτή την περίοδο. Έτσι γεννήθηκε η σκέψη να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες φωτογραφίες απ' αυτές που υπήρχαν στις προσωπικές συλλογές τού κάθε συγχωριανού μας και να εκδοθούν σε βιβλίο. Αρχικός στόχος, η καταγραφή τής ιστορίας μας μέσα απ' αυτές τις φωτογραφίες.

Οι πρωτοπόροι αυτής της ιδέας με επικεφαλής το Γιώργο Β. Κεφάλα -που είχε και την αρχική σκέψη- και τον Ισίδωρο Ι. Βορριά, ανέλαβαν να πείσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κουρουνιωτών Εγρηγοριανών Χίου να χρηματοδοτήσουν την έκδοση αυτού του ιστορικού-φωτογραφικού λευκώματος. Είναι αλήθεια ό,τι αρχικά η ιδέα αντιμετωπίσθηκε με περίσκεψη, λόγω του υψηλού κόστους του εγχειρήματος και της δυσκολίας να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο φωτογραφικό υλικό. Χρειάστηκε να επιστρατευθούν τα ισχυρότερα επιχειρήματα για να καταδειχθεί το πόσο σημαντική είναι για τα χωριά μας η έκδοση αυτή. Τελικά, και μετά απο σύμφωνη γνώμη και των μελών της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε ο Σύλλογος να αναλάβει την έκδοση αυτού του έργου. Παράλληλα ανέλαβε, με τη βοήθεια και των μελών της συντακτικής επιτροπής, που συστάθηκε απο το Σύλλογο για το σκοπό αυτό, να πείσει τους συγχωριανούς μας να προσφέρουν τις προσωπικές τους φωτοφραφίες γι' αυτή την έκδοση. Στην πρόσκληση αυτή πολλοί ανταποκρίθηκαν  πρόθυμα.  Ο αριθμός  των  φωτογραφιών  που συγκεντρώθηκε


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios