Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

"Ιστορικό και Φωτογραφικό Λεύκωμα Κουρουνίων και Εγρηγόρου Χίου"


ήταν πάνω απο κάθε προσδοκία. Γύρω στις οκτακόσιες φωτογραφίες συνολικά έφτασαν στα χέρια της επιτροπής. Οι περισσότερες απ' αυτές μοναδικές και σπάνιες.

Η ιστορία του τόπου ξεδιπλώθηκε μπροστά στα μάτια μας μέσα απ' αυτές τις εικόνες. Εικόνες που μαρτυρούσαν τη χαρά μα και τον πόνο των ανθρώπων που έζησαν πριν απο μας. Εικόνες που μαρτυρούσαν τη θρησκευτική ευλάβεια των προγόνων μας, τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, τα έργα της κοινής τους προσπάθειας, τη θλίψη, όταν βιοτικές ανάγκες τους ανάγκασαν να πάρουν τις στράτες της ξενιτιάς. Εικόνες που αποτυπώνουν τα πρόσωπα που άσκησαν τη διοίκηση των χωριών μας, που υπηρέτησαν ως δάσκαλοι, γιατροί, αστυνομικοί στην κοινότητα μας. Εικόνες απο σχολικές τάξεις, απο γυμνασιόπαιδα, απο επιστήμονες που έβγαλε ο τόπος μας. Εικόνες απο συγχωριανούς μας που υπηρέτησαν στους αμυντικούς και απελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους μας. Εικόνες που μαρτυρούν τα ήθη και τα έθιμα τις κοινές μας παραδόσεις.

Οι φωτογραφίες χωρίστηκαν σε επτά διαφορετικές ενότητες, ανάλογα με το θέμα που απεικονίζουν. Μερικές απ' αυτές, απορρίφθηκαν. Άλλες γιατί ήταν αδύνατο να επεξεργαστούν τεχνικά και άλλες, γιατί αν και ήταν αισθητικά άριστες, είχαν μόνο προσωπική αξία και όχι γενική. Έτσι απο το σύνολο των φωτογραφιών τελικά επιλέχθηκαν περίπου τριακόσιες.

Ποιητικά συναισθήματα πηγάζουν απ' την παρατήρηση των φωτογραφιών, καθώς αναβιώνουν μορφές των αιώνων, με βράκες ή με στρατιωτικά πηλίκια, με σχολικές ποδιές ή με τον κασμά στο χέρι την ώρα του χρέους. Μορφές που προσεύχονται, που γλεντούν, που χορεύουν, που χαίρονται ή λυπούνται. Μορφές που θαρρείς θα σου μιλήσουν για τον αιώνα τους με του ποιητή τα λόγια. Μ' αυτά τα λόγια, λοιπόν, τις στολίσαμε, τονίζοντας   με   στίχους   κυρίως   τα   ιστορικά   γεγονότα   και

λιγότερο τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Οι άψυχες αυτές εικόνες είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Οι ζωντανές μνήμες, ένα άλλο. Κι αυτές οι μνήμες χάνονται μ' αυτούς που φεύγουν. Μέσα απ' αυτές τις μνήμες προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την ιστορία του τόπου στα εισαγωγικά σημειώματα κάθε ενότητας. Εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο αν αναλογισθεί κανείς, ότι ελάχιστα έγγραφα υπάρχουν για να αναζητήσουμε σ' αυτά γραπτές πληροφορίες. Οι γεροντότεροι δε, αν και έχουν πλήθος αναμνήσεων απο σημαντικά γεγονότα, αδυνατούν να τα προσδιορίσουν χρονικά, έτσι ώστε να γίνουν αξιόπιστες πηγές. Πρόθυμα πάντως, δέχθηκαν να μας καταθέσουν τις αναμνήσεις τους και τη ψυχή τους για να καταγραφεί η ιστορία μας. Προσπάθεια όλων μας ήταν να καταγράψουμε αυτές τις μνήμες, να τις κατατάξουμε χρονικά, να τις διασταυρώσουμε, όπου αυτό ήταν δυνατόν, και να αποδώσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την ιστορία του τόπου μας. Σε εσάς απομένει να κρίνετε αν πετύχαμε σ' αυτή μας την προσπάθεια.

Η αποτύπωση της ιστορίας κάθε τόπου οφείλει, για να είναι αντικειμενική, να γράφεται τουλάχιστον τριάντα χρόνια μετά τα γεγονότα. Για το λόγο αυτό η συντακτική επιτροπή αποφάσισε η αναδρομή της στο παρελθόν να σταματήσει στο έτος 1970. Τά χρόνια που μας χωρίζουν απ' αυτή την χρονολογία είναι ικανά να μας αποστασιοποιήσουν απο τα πάθη και τις έριδες της νεότερης εποχής, στα οποία αναπόφευκτα οι συγγραφείς συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αφήνουμε, λοιπόν, για τις νεότερες γενιές την καταγραφή των όποιων γεγονότων της εποχής μας και των προσώπων που πρωταγωνίστησαν σ' αυτά.

Στο τέλος κάθε ενότητας παρατίθενται οι φωτογραφίες που αφορούν την συγκεκριμένη ενότητα. Σε κάθε φωτογραφία υπάρχει    ένα   πλαίσιο,    μέσα    στο   οποίο    εμπεριέχονται    τα


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios